Mēs mazinām savu ietekmi uz vidi
Strādāšana ilgtspējīgā veidā attiecībā pret vidi Kesko ir ikvienas personas atbildība. Mēs savās darbībās cenšamies veicināt klimata izmaiņu mazināšanu un ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

Ietekmes uz vidi pārvaldība ir daļa no mūsu ikdienas darba Kesko. Klimata izmaiņu mazināšana ir mūsu ilgtspējības darba galvenā tēma. Mēs samazinām emisijas, izmantojot energoefektīvus risinājumus un enerģijas avotus, kuri ir atjaunojami un ar zemu oglekļa saturu.

Sadarbībā ar partneriem Kesko vēlas veicināt ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu. Mēs attīstām aprites ekonomiku sadarbībā ar sagādes ķēdēm, loģistikas un klientu apkalpošanas pakalpojumiem. Produkta un iepakojuma dizainam un pārstrādei ir noteicošā loma paaugstinātas atdeves un materiālu atkārtotas izmantošanas nodrošināšanā.

Mēs nepārtraukti sadarbojamies ar pārtikas sagādes ķēdi, loģistiku, K mazumtirdzniecības veikaliem, kā arī izmantojam paziņojumus patērētājiem, lai samazinātu un izmantotu pārtikas atkritumus.

Kopā mēs nodrošinām, ka mūsu uzņēmums darbojas energoefektīvi.

Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana paredz, ka mēs uzņēmumā nedrīkstam būt izšķērdīgi un ka mums atbilstoši jāšķiro izmestie materiāli.

Piemērs

Jūsu darbs ir saistīts ar ikgadējiem gan iekšzemes, gan ārvalstu komandējumiem. Kas jums būtu jāņem vērā no vides skatu punkta? 

Visos ar darbu saistītos ceļojumos es apsveru vides aspektus. Attālinātās sanāksmes ir ceļošanas galvenā alternatīva. Ja tikšanās tomēr nepieciešama fiziska klātbūtne, es apsvēršu, vai lidošanas vietā ir iespējams izmantot videi draudzīgāku izvēli — vilcienu. Vai arī citi dodas uz to pašu tikšanos? Es piedāvāšu pārējiem viņus aizvest, ja braucu ar mašīnu, vai arī mēs kopā brauksim ar autobusu vai tramvaju. Es vienmēr apsveru, vai tajā pašā vietā varētu būt  vēl kāda tikšanās, kuras varētu saplānot pie vienas braukšanas.

To top