Mēs komunicējam atklāti un mēs aizsargājam Kesko zīmolu
Visās darbībās mēs cenšamies veidot labu korporatīvo tēlu un turpināt Kesko panākumus. Mūsu komunikācija ir atvērta, tieša un godprātīga.

Mēs mīlam un aizsargājam Kesko zīmolu. Mēs veidojam Kesko zīmolu, pamatojoties uz mūsu vērtībām, vīziju un uzdevumiem.

Mēs savos mārketinga ziņojumos skaidri un patiesi izklāstām informāciju par produktiem, pakalpojumiem, cenām un citu informāciju, atturoties no maldinošiem izteikumiem. Mēs cienām preču zīmju aizsardzības principus un sagaidām to pašu no mūsu partneriem.

Komunikāciju ar plašsaziņas līdzekļiem veic šim nolūkam ieceltas personas. Ikvienam jāzina atbildīgās personas savā uzņēmumā vai divīzijā un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem jānorāda tās kā kontaktpersonas.

Kesko ir biržā kotēts uzņēmums, un tādēļ mums ir pienākums ņemt vērā konfidencialitātes noteikumus un konfidenciālos komercnoslēpumus, kurus mēs nedrīkstam izpaust. Paziņojumus tirgum veido, ievērojot Kesko ģenerāldirektora apstiprināto izpaušanas politiku.

Sociālajos tīklos mēs ievērojam tos pašus konfidencialitātes un precizitātes principus kā citos komunikāciju veidos un savstarpējās attiecībās.

Mēs nekad nerīkojamies tā, lai tas varētu kaitēt Kesko reputācijai vai veiksmīgai konkurētspējai.

Piemērs

Jūs sociālajos medijos ieraugāt konkursu, kura mārketingā izmanto Kesko logotipu. Bet Kesko patiesībā nesponsorē šo konkursu.Kā jūs rīkojaties?

Es par šo konkursu paziņoju Kesko juridisko lietu dienestiem. Juridisko lietu nodaļa iejauksies visos mūsu preču zīmju nesankcionētas izmantošanas gadījumos un centīsies mazināt patērētāju maldināšanas risku.

To top