Mēs izvairāmies no interešu konfliktiem
Lēmumus Kesko uzņēmumā vienmēr pieņem darba devēja interesēs. Mēs izvairāmies no situācijām, kurās atšķiras darba ņēmēja un darba devēja intereses.

Darbā nav pieņemami veicināt savas vai kādas citas, cieši ar sevi saistītas personas intereses. Mēs pret saviem draugiem un radiniekiem izturamies tāpat kā pret citiem sadarbības partneriem, un mūsu personīgās saiknes ar mūsu sadarbības parteriem neietekmēs mūsu lēmumus. Mēs nekavējoties informējam darba devēju par apstākļiem, kurus var uztvert kā interešu konfliktu, un kopīgi apsveram risinājumus. Mēs neiesaistāmies darbībās, kas traucē godīgai konkurencei.

Piemērs

Jūs aicināt uzņēmumus iesniegt piedāvājumus liela iepirkuma līguma noslēgšanai, un vienu no piedāvājumiem ir iesniedzis uzņēmums, kas pieder jūsu ģimenes draugam. Jūs zināt, ka ģimenes draugs ir uzticams, bet cita uzņēmuma piedāvājums izmaksātu mazāk jūsu darba devējam un kopumā būtu labāks. Kuru piedāvājumu jūs izvēlēsieties?

Šo izvēli nosaka mana darba devēja intereses, un es nedrīkstu ļaut personīgajām attiecībām ietekmēt šo lēmumu. Tā kā manis pieņemtais lēmums varētu būt neobjektīvs, es lūdzu to pieņemt savam vadītājam. Piegādātāju izvēlas, pamatojoties uz piedāvājumu, kas vislabāk atbilst mana darba devēja interesēm.

To top