Mēs ievērojam Kesko viesmīlības un dāvanu politiku
Mēs varam dāvināt vai pieņemt tikai naudas izteiksmē mazvērtīgas personīgas dāvanas. Tas pats attiecas uz viesmīlību, kas saistīta ar uzņēmējdarbību.

Pieņemamai viesmīlībai vai dāvanai ir gadījuma raksturs, un tā otrai pusei nerada skaidri izteiktas vai netiešas saistības vai cerības saņemt kaut ko pretī. Pieņemama dāvana vai viesmīlība vienmēr tiek sniegta atklāti. Mēs vienmēr ievērojam organizāciju un valsts iestāžu noteiktās vadlīnijas par dāvanu vai viesmīlības pieņemšanu.

Ir situācijas, kad dāvana vai viesmīlība nav pieņemama, piemēram, līguma sarunu gaitā ar piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju.

Lēmumus par Kesko grupas ziedojumiem pieejamiem līdzekļiem pieņem Kesko korporācijas ikgadējā kopsapulcē, un Kesko korporācijas valde pieņem visus lēmumus par ziedojumu piešķiršanu ikgadējās kopsapulces pilnvarojuma ietvaros. Mēs neziedojam naudu politiskām partijām.

Piemērs

Svarīgs piegādātājs jūs uzaicina doties ceļojumā uz ārzemēm nedēļas nogalē, lai piedalītos seminārā un attīstītu sadarbību ar viņu. Piegādātājs apsolās segt visus jūsu izdevumus. Vai jūs piedalīsities seminārā?

Mēs no piegādātāja vai kāda cita partnera nepieņemam neko vairāk kā naudas izteiksmē mazvērtīgu viesmīlību vai dāvanu. Kesko vienmēr apmaksā savu darbinieku ceļa un uzturēšanās izmaksas, pat ja ceļojumu kārto piegādātājs vai sadarbības partneris. Ja es un mans vadītājs uzskatām, ka šī konference ir svarīga manu pienākumu veikšanai, mēs struktūrvienības vadītājam lūgsim atļauju manam komandējumam.

To top