Mēs ievērojam iekšējos noteikumus un Kesko iekšējās vadlīnijas
Mēs ievērojam piemērojamos vērtspapīru tirgus noteikumus un Kesko konfidencialitātes vadlīnijas. Mēs izvairāmies no tādām darbībām vērtspapīru tirgū, kuras varētu samazināt Kesko akcionāru vērtību vai vispārējo uzticību vērtspapīru tirgum.

Kesko korporācija ir iekļauta Nasdaq Helsinki Ltd. biržas galvenajā sarakstā. Mūsu darbiniekiem vērtspapīru tirgū jāuzvedas nevainojami, lai netraucētu akcionāru vērtības attīstībai. Tirdzniecības praksēm arī jāveicina uzticība Somijas vērtspapīru tirgum.

Aizliegts izmantot un izpaust konfidenciālu informāciju. Iekšējā informācija ir specifiska, neizpausta informācija, kas ir tieši vai netieši saistīta ar Kesko vai tā akcijām un kuras izpaušana nopietni ietekmētu šo akciju cenu.

Iekšējā informācija vienmēr ir konfidenciāla, un tās ļaunprātīgu izmantošanu soda ar administratīvām sankcijām, naudas sodiem vai brīvības atņemšanu. Aizliegums izmantot iekšējo informāciju nozīmē, piemēram, to, ka persona, kurai tā ir pieejama, nedrīkst tirgoties ar Kesko akcijām vai ieteikt vai mudināt citus tirgoties ar tām. Tāpat ir aizliegts mainīt vai atsaukt iepriekš izdotu tirdzniecības rīkojumu, pamatojoties uz konfidenciālu informāciju, un šī darbība var būt sodāma.

Konfidencialitātes jautājumus reglamentē arī Noteikumi par ļaunprātīgu tirgus izmantošanu, Somijas Vērtspapīru tirgus likums, Finanšu uzraudzības iestādes vadlīnijas un Nasdaq Helsinki noteikumi. Kesko konfidenciālās informācijas vadlīnijas apstiprina Kesko korporācijas direktoru padome, un tās ir saistošas visiem Kesko darbiniekiem un amatpersonām.

Piemērs

Šodien es saņēmu  prēmiju, un tā mani iedvesmoja nopirkt vairāk Kesko akciju. Savā internetbankā es iesniedzu pirkuma pieprasījumu, kas ir spēkā tuvāko diennakti. Tikko izgājis no internetbankas, es no konfidencialitātes asistenta e-pastā saņēmu paziņojumu par to, ka tikko kā esmu iekļauts to personu sarakstā, kurām ir pieejama konfidenciāla informācija. Man piezvanīja arī projektu vadītājs un sniedza plašāku informāciju. Mans tiešsaistē noformētais pirkuma pasūtījums vēl nav izpildīts. Vai es to varu anulēt? 

Nē. Jūs nevarat anulēt tirdzniecības pasūtījumu. Jūs esat saņēmis konfidenciālu informāciju par Kesko, un tirdzniecības ierobežojumi jums ir saistoši līdz brīdim, kad jūsu saņemtā konfidenciālā informācija tiek publiskota vai attiecīgais konfidenciālais projekts zaudē spēku. Tirdzniecības pasūtījuma atsaukšana uz konfidenciālas informācijas pamata var būt sodāma. Ja jums ir vajadzīgs padoms vai konsultācijas konfidencialitātes jautājumos, jūs vienmēr varat sazināties ar Kesko juristu, kurš ir atbildīgs par konfidencialitātes jautājumiem. 

To top