Mēs ievērojam godīgas konkurences principus
Visās darbībās mēs strikti ievērojam piemērojamo konkurences likumu. Mēs neiesaistāmies darbībās, kas varētu ierobežot vai traucēt efektīvai konkurencei.

Mēs esam apņēmušies visās mūsu darbībās ievērot piemērojamo konkurences likumu. Mūsu tirgus darbības ir veidotas uz atvērtas un efektīvas konkurences pamata. Efektīva konkurence labvēlīgi ietekmē ne vien Kesko, bet arī mūsu partnerus un klientus.

Mums Kesko ir zināmas galvenās konkurences likuma politikas, kuras attiecas uz mūsu darbu. Piemēram, mēs neapstiprinām vai nerunājam par cenām, klientiem vai citiem uzņēmējdarbības noslēpumiem ar Kesko konkurentiem. Mēs nepiedalāmies darbībās, kuru mērķis ir ierobežot vai apgrūtināt efektīvu un godīgu konkurenci, vai kuru rezultātā tā varētu iestāties. Mēs saprotam, ka papildus citām nopietnām sekām, konkurences likuma pārkāpumi varētu kaitēt Kesko reputācijai.

Piemērs

Semināra pārtraukumā jūs ar konkurenta pārstāvi apspriežat semināra ieguvumus. Pēc neilgas tērzēšanas šī persona maina tēmu un pauž savu vilšanos par kāda zīmola produkta tirdzniecības uzcenojuma samazināšanu. Pārstāvis ierosina, ka jums abiem vajadzētu pārtraukt šī iecienītā izstrādājuma pārdošanu zemāk par noteiktu cenu. Kā jūs rīkojaties?


Es saprotu, konkurenta pārstāvis ierosina cenu karteli, kas ierobežo konkurenci ar ļoti nopietnām sekām. Es uzreiz noraidu šo ierosinājumu un dodos projām. Es par šo jautājumu informēju savu vadītāju un Kesko juristu, lai viņi varētu novērtēt, kā vēl citādi mums būtu jāreaģē šādā situācijā. Cenas karteļa vienošanās var būt iemesls lieliem naudas sodiem un abu pušu atbildībai par zaudējumiem. Turklāt tas varētu būtiski kaitēt Kesko kā atbildīga uzņēmuma tēlam. 

To top