Mēs ievērojam cilvēktiesības
Kesko mēs esam apņēmušies visās darbībās ievērot starptautiski atzītas cilvēktiesības un veicināt to praktisku īstenošanu. Mēs neatbalstām nekādus cilvēktiesību pārkāpumus.

Mēs esam izveidojuši procedūras un prakses, kas nodrošina atbilstošu cilvēktiesību ievērošanu visās Kesko darbībās. Mēs uzklausām ieinteresēto pušu viedokļus par cilvēktiesībām un tās ņemam vērā, izstrādājot mūsu darbības. Mūsu darbības jo īpaši ietekmē cilvēktiesības šādās četrās grupās:
• klienti;
• personāls;
• kopienas, kurās mēs darbojamies;
• sagādes ķēdes.

Mēs nodrošinām drošu iepirkšanās vidi un piedāvājumā esošo preču produktu drošību. Mēs pievēršam uzmanību ētikai mārketingā. Mēs pret visiem klientiem izturamies un tos apkalpojam vienādi un bez diskriminācijas.

Mēs pret darbiniekiem izturamies vienādi un ievērojam piemērojamos darba tiesību aktus. Mēs cienām personas vērtību, privātumu un ticības un pārliecības brīvību. Mēs neatbalstām diskrimināciju, personas aizskaršanu, draudus vai apvainojumus. Mēs cienām biedrošanās brīvību un darbinieku tiesības veidot profesionālas organizācijas. Mēs aktīvi nodrošinām drošus darba apstākļus.

Kopā mēs veidojam labāku sabiedrību. Mēs veidojam partnerattiecības un piedalāmies vietējo kopienu attīstībā.

Kesko pieprasa, lai tā partneri ievērotu visas starptautiski atzītās cilvēktiesības.Mēs sagādes ķēdē neatbalstām bērnu darba izmantošanu, nekāda veida piespiedu darbu vai citu veidu cilvēktiesību pārkāpumus.

Piemērs

Mūsu pašu zīmola preces piegādātājs, atsaucoties uz konkurences situāciju un tirdzniecības noslēpumu, atsakās izpaust sīkāku informāciju par rūpnīcu, kur tiek ražots produkts. Vai jūs to pieņemat?

Nē. Es pieprasu sniegt sīkāku informāciju. Mums šī informācija par rūpnīcu ir nepieciešama, lai pārliecinātos, ka tajā ir veikti atbilstoši sociālās atbildības pasākumi.

To top