Mēs apstrādājam informāciju par klientiem un personas datiem, ievērojot konfidencialitāti
Informācija par klientiem un citi personas dati ir pilnīgi konfidenciāli. Šo informāciju var ievākt tikai uz juridiska pamata un likumā paredzētajiem mērķiem.

Kesko mēs personas datu apstrādē un aizsardzībā ievērojam labo praksi, kā arī valsts likumus un noteikumus. Atbilstoša personas datu apstrāde mums ļauj saglabāt klientu uzticību un uzlabot darbību efektivitāti.

Mēs jau iepriekš plānojam, kā tiks apstrādāti personas dati. Mēs ievācam tikai tādu informāciju, kas ir būtiska uzņēmumam. Mēs nodrošinām uzskaites sistēmā esošo datu precizitāti un to, lai datu apstrāde neapdraudētu uzskaites sistēmā atrodamo personu privātumu. Mēs informējam uzskaites sistēmā iekļautās personas par tās esamību un viņu tiesībām pašām pārskatīt tajā esošos datus. Personas, kas apstrādā konfidenciālus datus, bez likumīga pamatojuma nedrīkst izpaust tiem pieejamos personas datus. Valsts iestādēm var būt likumīgas piekļuves tiesības.

Piemērs 

Jūs grasāties nosūtīt Ziemassvētku apsveikumus radiem un draugiem, bet esat pazaudējis savu adrešu grāmatiņu. Nekas, jūs zināt, ka daudzi no viņiem ir jūsu darba devēja klienti un ka varat atrast jums nepieciešamās adreses jūsu uzņēmuma pastāvīgo klientu reģistrā. Vai tas ir pieņemami? 

Nelikumīga klientu datu izpaušana ir aizliegta. Vietējie likumi un noteikumi, labā prakse attiecībā uz personas datu apstrādi, kā arī konfidencialitātes politika noteic, ka darbinieki Kesko glabātos personas datu failus nedrīkst izmantot privātiem nolūkiem.

To top