Mes neatskleidžiame verslo paslapčių
Kaip „Kesko“ partneris, aš užtikrinu konfidencialios informacijos, patikėtos man darbe ir susijusios su įmonės veikla, darbuotojais, klientais bei verslo partneriais, slaptumą, ir neatskleisiu bei neperduosiu šios informacijos neįgaliotiems asmenims.

Konfidenciali informacija taip pat apima tokius saugumo klausimus, kaip grynųjų pinigų operacijos, duomenų saugumas, signalizacija, avarinės instrukcijos.

Aš naudoju informacines sistemas ir programinę įrangą nepažeidžiant sutarčių ir vartotojų teisių. Aš visada užtikrinu, kad konfidenciali arba svarbi informacija nebūtų prarasta arba perduodama tretiesiems asmenims. Savo elektroninius įrenginius naudoju atsargiai. Išeidamas iš biuro, matomoje vietoje nepalieku atminties įrenginių arba dokumentų su konfidencialia informacija.

Pavyzdys

Savo vaiko dienos centro pavasario šventėje sutinkate pažįstamą, kuris dirba „Kesko“. Kai pokalbis pakrypsta su darbu susijusiomis temomis, norėtumėte paklausti apie „Kesko“ pardavimus paskutinėmis savaitėmis. Ar galite tai daryti?

Negaliu. Su „Kesko“ susiję viešai nepaskelbti duomenys yra konfidencialūs ir negali būti atskleisti trečiosioms šalimsKesko Corporation“, patronuojanti „Kesko Group“ įmonė, yra įtraukta į pagrindinį „Nasdaq Helsinki Ltd. Kesko“ rinkos sąrašą. Kaip į sąrašą įtraukta įmonė, „Kesko“ turi visuomet laikytis vidinių informacijos reglamentų.

To top