Mes gerbiame žmogaus teises
Kaip „Kesko“ verslo partneris aš nustatau procedūras ir praktikas, kurios užtikrina deramą pagarbą žmogaus teisėms vykdant visas „Kesko“ operacijas. To paties taip pat tikiuosi iš mūsų verslo partnerių.

Kaip „Kesko“ partneris, esu įsipareigojęs vykdydamas visas savo operacijas gerbti tarptautiniu mastu pripažintas žmogaus teises ir skatinti tai daryti praktikoje. Aš netoleruoju jokių žmogaus teisių pažeidimų.

Mano, kaip „Kesko“ verslo partnerio, verslas turi didelės įtakos keturių grupių žmogaus teisėms:
• „K-Group“ klientų
• mūsų darbuotojų
• bendruomenių, kuriose vykdome veiklą
• mūsų tiekimo grandinės

Aš atlieku savo dalį užtikrinant gaminių saugumą ir visų gaminių bei paslaugų atitiktį teisėtiems reikalavimams.

Su savo darbuotojais elgiuosi vienodai ir laikausi visų taikomų darbo įstatymų. Gerbiu asmens vertę, privatumą ir religijos bei sąžinės laisvę. Netoleruoju diskriminacijos, priekabiavimo, grasinimų ar įžeidimų. Gerbiu asociacijų laisvę ir darbuotojų teisę organizuotis profesionaliai. Aktyviai užtikrinu saugaus darbo sąlygas.

„Kesko“ reikalauja, kad jos verslo partneriai gerbtų tarptautiniu mastu pripažintas žmogaus teises.

Savo tiekimo grandinėje netoleruoju vaikų darbo, jokios formos priverstinio darbo ar kitų žmogaus teisių pažeidimo.

Pavyzdys

Jūs esate „Kesko“ tiekėjas, ir vienas iš rangovų skatina konkurenciją ir atleidimą nuo prekybos paslapčių bei neatskleidžia produktą gaminančios gamyklos duomenų. Ar jūs sutinkate su tuo?

Ne. Aš primygtinai siekiu gauti duomenis. Mums reikia duomenų, kad galėtume įsitikinti, jog gamykloje buvo atliktas socialinės atsakomybės užtikrinimas.

To top