Mes vienodai elgiamės vienas su kitu
„Kesko“ įmonėse esame įsipareigoję vienodai ir teisingai elgtis su darbuotojais visais su personalu susijusiais klausimais. Vertiname asmenis atsižvelgdami į jų nuopelnus ir atsakingą darbą.

Lygybė, diskriminacijos nebuvimas ir sąžiningumas yra pagrindiniai principai „Kesko“ įmonėse priimant naujus darbuotojus, mokant kompensacijas, darant karjeros pažangą ir kitais darbuotojų klausimais. Vertiname asmenis pagal jų kompetenciją, įgūdžius ir pasiekimus. Vertiname aktyvų požiūrį, iniciatyvą, komandinius įgūdžius ir atsakingus veiklos rezultatus.

Prisiimame atsakomybę už darbą „Kesko“. Mes prisiimame visišką atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus bei efektyvų ir sąžiningą darbą. Mes visi prisiimame atsakomybę už geros darbo aplinkos sukūrimą ir palaikymą. Sąžininga ir gerai funkcionuojanti darbovietė yra sukuriama abipusiu pasitikėjimu, pagarba asmeniui, nuoširdžiu rūpesčiu, noru padėti ir atvira komandine dvasia.

Tiesioginio vadovo atsakomybė yra skatinti tiesioginį, atvirą ir konstruktyvų dialogą visais
su darbu susijusiais klausimais, raginti darbuotojus kelti naujus klausimus, siūlyti patobulinimus, išsakyti nuogąstavimus. Jis (ji) yra atsakingas (-a) už naujų darbuotojų integravimą bei įsikišimą, jeigu reikia, užtikrina, kad visi žinotų apie K Code of Conduct (K Elgesio kodeksą) bei mūsų bendrus darbo principus. Vadovas turi būti atsakingo elgesio pavyzdys ir negali nurodyti tikslų, kuriuos būtų galima pasiekti ignoruojant mūsų bendruosius principus.

Bauginimas darbe, diskriminacija ir kitos netinkamo elgesio formos yra nepriimtinos. Asmuo pats turi nuspręsti, ar stoti į profesinę sąjungą arba kitą panašią organizaciją. Politinės partijų idėjos neturi daryti įtakos darbo aplinkai.

Pavyzdys

Jūs priimate į darbą naują darbuotoją ir renkatės iš dviejų kandidatų: abu yra jauni, tačiau vienas kandidatas yra vyras, o kitas – moteris. Jauna moteris pokalbio metu nurodė, kad ji persikėlė į miestą ir planuoja sukurti šeimą. Ar tai turės įtakos jūsų sprendimui?

Ne, mano sprendimas bus pagrįstas kandidatų įgūdžiais ir kompetencija.

To top