Mes vengiame interesų konfliktų
„Kesko“ sprendimai visuomet priimami atsižvelgiant į darbdavio interesus. Vengiame situacijų, kuriose darbuotojo ir darbdavio interesai nesutampa.

Nepriimtina atliekant darbą iškelti aukščiau savo arba bet kurio kito artimai su jumis susijusio asmens interesus. Su draugais ir giminaičiais mes elgiamės taip pat, kaip su kitais partneriais, o mūsų asmeniniai ryšiai su partneriais neturi įtakos mūsų sprendimams. Mes nedelsdami informuojame darbdavį apie sąlygas, kurios gali būti laikomos interesų konfliktu, ir kartu apsvarstome sprendimus. Nedalyvaujame veiklose, kurios gali trukdyti sąžiningai konkurencijai.

Pavyzdys

Jūs kviečiate įmones dalyvauti dideliame viešųjų pirkimų konkurse ir viena iš konkurso dalyvių yra įmonė, priklausanti šeimos draugui. Jūs žinote, kad šis šeimos draugas yra patikimas, tačiau kitas konkurso dalyvės pasiūlymas leistų jūsų darbdaviui sutaupyti kaštų ir geriau pasirodyti. Kurį pasiūlymą renkatės? 

Sprendimą nulemia mano darbdavio interesai ir negaliu leisti, kad asmeniniai santykiai turėtų įtakos mano sprendimui. Kadangi priimdamas sprendimą galiu būti šališkas, aš paprašysiu savo tiesioginio vadovo priimti sprendimą. Tiekėjo pasirinkimas yra pagrįstas pasiūlytomis kainomis vadovaujantis geriausiais darbdavio interesais.

To top