Mes skaidriai bendraujame ir saugome „Kesko“ prekės ženklą
Dirbdami, mes siekiame sukurti gerą įmonės įvaizdį ir tolimesnę „Kesko“ sėkmę. Mes bendraujame atvirai, tiesiogiai ir sąžiningai.

Mes branginame ir saugome „Kesko“ prekės ženklą. Kuriame prekės ženklą remdamiesi savo vertybėmis, vizija ir misija.

Rinkodaros pranešimuose mes aiškiai ir teisingai pristatome savo produktą, paslaugą, kainą ir kitas detales, susilaikydami nuo klaidingų formuluočių naudojimo. Mes gerbiame savo prekės ženklo apsaugos principus ir tikimės to paties iš savo partnerių.

Mūsų ryšius su žiniasklaida tvarko paskirti asmenys. Visi turėtų žinoti atsakingus įmonės arba padalinio asmenis ir žiniasklaidos užklausas nukreipti į tinkamą šaltinį.

„Kesko“ yra akcijų biržoje kotiruojama įmonė, todėl esame įpareigoti laikytis vidaus reglamentų ir neatskleisti konfidencialių verslo paslapčių. Informacijos pateikimas rinkai turi remtis Informacijos atskleidimo politika, kurią patvirtino „Kesko“ prezidentas ir generalinis direktorius.

Socialiniuose tinkluose mes vadovaujamės tais pačiais konfidencialumo ir tikslumo principais, kaip kitų ryšių palaikymo ar bendravimo metu.

Mes niekuomet nesielgiame taip, kad būtų pakenkta „Kesko“ reputacijai ir konkurencingumo sėkmei.

Pavyzdys

Socialinėje medijoje pastebite varžybas, kurių rinkodarai naudojamas „Kesko“ logotipas. Tačiau „Kesko“ iš tiesų neremia varžybų. Ką jūs darote? 

Aš pranešu „Kesko“ teisinių reikalų skyriui arba įmonės vadovui apie varžybas. Teisinių reikalų skyrius išsiaiškins bet kokį neleistiną mūsų prekės ženklų naudojimą ir pabandys sumažinti vartotojų suklaidinimo riziką.

To top