Mes neatskleidžiame verslo paslapčių
Mes užtikriname konfidencialios informacijos, patikėtos mums darbe ir susijusios su įmonės veikla, darbuotojais, klientais bei verslo partneriais, slaptumą, ir neatskleidžiame šios informacijos neįgaliotiems asmenims.

Konfidenciali informacija taip pat apima tokius saugumo klausimus, kaip grynųjų pinigų operacijos, duomenų saugumas, signalizacija, avarinės instrukcijos.

Mes naudojame informacines sistemas ir programinę įrangą nepažeisdami tiesiogiai susijusių sutarčių ir prieigos teisių. Visada užtikriname, kad konfidenciali arba svarbi informacija nebūtų prarasta arba perduodama tretiesiems asmenims. Savo elektroninius įrenginius naudojame atsargiai. Išeidami iš biuro, matomoje vietoje nepaliekame atminties įrenginių arba dokumentų su konfidencialia informacija.

„Kesko Corporation“, patronuojanti „Kesko Group“ įmonė, yra įtraukta į pagrindinį „Nasdaq Helsinki Ltd. Kesko“ rinkos sąrašą, o visi jos darbuotojai ir pareigūnai visuomet turi laikytis vidinių informacijos reglamentų.

Pavyzdys

Jūs dirbate „Kesko“ pirkimų skyriuje. Vieną vakarą jums dalyvaujant savo vaiko dienos centro pavasario šventėje to paties miesto konkurento darbuotojas paklausia jūsų apie „Kesko“ pardavimus pastarosiomis savaitėmis. Ar atskleidžiate šias tendencijas?

Ne, aš neinformuoju konkurento apie pardavimų tendencijas. Su „Kesko“ verslu susiję viešai nepaskelbti įmonės duomenys yra konfidencialūs ir aš jų neatskleisiu trečiosioms šalims.

To top