Mes laikomės įstatymų
Veikdami ir dirbdami „Kesko“, mes visuomet laikomės įstatymų. Tikime, kad mūsų verslo partneriai taip pat laikosi įstatymų.

Dirbdami „Kesko“ įmonėse, mes nuolatos laikomės įstatymų ir savo darbo principų. Mes netoleruojame jokio įstatymų pažeidimo, neskatiname ir niekam nepatariame pažeisti įstatymus bei susitarimus.Ypatingai svarbūs įstatymai, susiję su darbuotojų padėtimi, lygybe, privatumu, kyšininkavimo ir korupcijos prevencija, konkurencija ir vartotojų apsauga, darbo sauga, aplinkos apsauga ir produktų sauga. „Kesko“ kaip į biržos prekybos sąrašą įtraukta įmonė taip pat turi laikytis vertybinių popierių rinkos reglamentų ir gero įmonių valdymo reglamentų bei gairių.

Mes neprašome savo verslo partnerių ar trečiųjų šalių daryti to, ko pagal taikomus įstatymus, „Kesko“ įsipareigojimus, politikas ar principus negalime daryti patys .

„Kesko“ aktyviai stebi ir numato socialinius pokyčius glaudžiai bendradarbiaudama su savo akcininkais. Mes bendradarbiaujame ir vedame atvirą dialogą su nevyriausybinėmis organizacijomis, viešosiomis institucijomis ir kitais sprendimus priimančiais asmenimis.

Pavyzdys

Jūs dirbate specialistu „Kesko“ įmonėje, ir netrukus bus keičiami įstatymai, susiję su jūsų konkrečia žinių sritimi. Kaip jūs pasiruošite?

Kaip specialistui jums svarbu neatsilikti nuo reguliuojamų pokyčių jūsų srityje ir užtikrinti, kad jūsų veikla visuomet atitiktų taikomus įstatymus ir reglamentus. Geras būdas užtikrinti, kad laikytumėtės naujausių reikalavimų, yra aktyviai dalyvauti prekybos asociacijose. Tai gali leisti jums paveikti sektoriaus ir tiesiogiai susijusių reglamentų tobulinimą.

To top