Mes laikomės „Kesko“ nuostatų dėl svetingumo ir dovanų
Galime duoti arba priimti asmeninę dovaną, tačiau tik mažos vertės. Ši nuostata taikoma ir su verslu susijusiam svetingumui.

Priimtinas svetingumas ar dovanos yra įprastos, jos nesukelia jokių tiesioginių ar numanomų įsipareigojimų nė vienai iš šalių, taip pat nesukuria lūkesčių mainais ką nors gauti. Priimtina dovana arba svetingumas visuomet suteikiamas atvirai. Mes visuomet laikomės organizacijų ir viešųjų institucijų nuostatų dėl dovanų ir svetingumo priėmimo.

Yra situacijų, kuriose svetingumas arba dovana neturėtų būti priimama, pavyzdžiui, sutarties derybų metu su tiekėju arba paslaugų teikėju.

Sprendimai dėl „Kesko Group“ lėšų, skirtų aukoms, yra priimami metinio visuotinio „Kesko Corporation“ susirinkimo metu, o „Kesko Corporation“ direktorių taryba priima bet kokius sprendimus dėl piniginių aukų metinio visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliojimo ribose. Mes neaukojame grynųjų pinigų politinėms partijoms.

Pavyzdys

Pagrindinis tiekėjas pakviečia jus į užsienį ilgajam savaitgaliui dalyvauti seminare ir bendradarbiavimo vystymui su jais aptarti. Tiekėjas pažada padengti visas jūsų išlaidas. Ar dalyvausite seminare? 

Mes nepriimame svetingumo arba dovanos, kurios vertė yra didesnė nei galima, iš tiekėjo arba kito partnerio. „Kesko“ visuomet apmoka savo darbuotojų kelionės ir apgyvendinimo išlaidas, net jei kelionę organizuoja tiekėjas arba bendradarbiaujantis partneris. Jei aš ir mano tiesioginis vadovas manome, kad konferencija yra svarbi mano pareigoms, paprašysime skyriaus vadovo leidimo dėl kelionės.

To top