Mes konfidencialiai apdorojame klientų informaciją ir kitus asmeninius duomenis
Klientų informacija ir kiti asmeniniai duomenys yra griežtai konfidencialūs. Šią informaciją galima rinkti tik teisiniu pagrindu ir įstatyme nurodytais tikslais.

„Kesko“ įmonėse mes vadovaujamės geriausiomis praktikomis, taikomomis apdorojant ir saugant asmens duomenis, bei laikomės vietinių nacionalinių įstatymų ir reglamentų. Tinkamas asmeninių duomenų apdorojimas leidžia mums išlaikyti klientų pasitikėjimą ir pagerinti veiklos efektyvumą.

Mes planuojame asmeninių duomenų apdorojimą. Mes renkame tik tą informaciją, kuri atitinka duomenų bazės tikslą. Rūpinamės duomenų tikslumu rinkmenose ir garantuojame,kad duomenų apdorojimas nesukeltų pavojaus rinkmenose esančių asmenų privatumui. Informuojame rinkmenose esančius asmenis apie jų egzistavimą ir jų teisę peržiūrėti duomenis apie juos. Konfidencialius duomenis apdorojantys asmenys negali atskleisti duomenų, prie kurių jie turėjo prieigą, be teisėto pasiteisinimo. Viešosios institucijos gali turėti teisėtą prieigos teisę.

Pavyzdys 

Ketinate nusiųsti kalėdinius sveikinimus draugams ir giminaičiams, tačiau pametėte savo adresų knygutę. Jokių rūpesčių. Jus žinote, kad daugelis jų yra jūsų darbdavio klientai, todėl galite reikalingus adresus sužinoti įmonės lojalių klientų registre. Ar taip galima elgtis?

Neteisėtas klientų duomenų atskleidimas yra draudžiamas. Vietiniai įstatymai, reglamentai ir geros praktikos, susijusios su asmeninės informacijos apdorojimu ir privatumo politika griežtai draudžia „Kesko“ saugomos asmeninės informacijos naudojimą darbuotojų asmeniniais tikslais.

To top