Mes gerbiame žmogaus teises
Dirbdami „Kesko”, esame įsipareigoję gerbti tarptautiniu mastu pripažintas žmogaus teises ir taikyti tai praktikoje. Mes netoleruojame jokių žmogaus teisių pažeidimų.

Kasdienėje „Kesko“ veikloje taikome procedūras ir praktikas, kurios garantuoja deramą pagarbą žmogaus teisėms. Mes išklausome savo akcininkų nuomonę apie žmogaus teises ir atsižvelgiame į ją vykdydami savo veiklą. Mūsų operacijos turi ypač didelę įtaką keturių grupių žmogaus teisėms:

• klientams
• darbuotojams
• bendruomenėms, kuriose vykdome veiklą
• tiekimo grandinės dalyviams

Mes užtikriname saugų apsipirkimą ir siūlomų prekių saugumą. Mums svarbi rinkodaros etika. Su visais klientais elgiamės ir visus klientus aptarnaujame vienodai, jų nediskriminuodami.

Su savo darbuotojais elgiamės vienodai ir laikomės visų taikomų darbo įstatymų. Gerbiame asmens vertę, privatumą ir religijos bei sąžinės laisvę. Netoleruojame diskriminacijos, priekabiavimo, grasinimų ar įžeidimų. Gerbiame asociacijų laisvę ir darbuotojų teisę organizuotis profesionaliai. Aktyviai užtikriname saugaus darbo sąlygas.

Kartu kuriame geresnę visuomenę. Kuriame partnerystes ir dalyvaujame vystant vietines bendruomenes.

„Kesko“ reikalauja, kad jos partneriai gerbtų tarptautiniu mastu pripažintas žmogaus teises. Savo tiekimo grandinėje netoleruojame vaikų darbo, jokios formos priverstinio darbo ar kitų žmogaus teisių pažeidimų.

Pavyzdys

Privačios etiketės gaminio tiekėjas skatina konkurenciją, prekybos paslapčių saugojimą ir neatskleidžia gaminį gaminančios gamyklos duomenų. Ar jūs sutinkate su tuo? 

Ne. Aš primygtinai siekiu gauti duomenis. Mums reikia gamyklos duomenų, kad galėtume įsitikinti, jog gamykloje laikomasi socialinės atsakomybės reikalavimų.

To top