Mes esame įsipareigoję sąžiningai konkuruoti
Dirbdami griežtai laikomės taikomo konkurencijos įstatymo. Mes nedalyvaujame veiklose, kurios gali riboti arba pakenkti veiksmingai konkurencijai.

Dirbdami esame įsipareigoję laikytis taikomo konkurencijos įstatymo. Mūsų veikla yra pagrįsta atvira ir efektyvia konkurencija. Efektyvi konkurencija yra naudinga ne tik „Kesko“, bet ir mūsų partneriams bei klientams.

„Kesko“ įmonėse mes žinome pagrindines konkurencijos įstatymo politikas, taikomas mūsų darbui. Pavyzdžiui, mes nesitariame arba neaptariame kainų, klientų ar kitų verslo paslapčių su „Kesko“ konkurentais. Mes nedalyvaujame veiklose, kurios yra skirtos arba galimai nulemia efektyvios ir sąžiningos konkurencijos ribojimą arba trukdymą jai. Suprantame, kad be kitų rimtų pasekmių konkurencijos įstatymo pažeidimai pakenktų „Kesko“ reputacijai.

Pavyzdys

Seminaro pertraukos metu aptariate seminaro tikslus su savo konkurento atstovu. Šiek tiek pasikalbėjus, asmuo pakeičia pokalbio temą ir išreiškia savo nusivylimą dėl konkretaus prekės ženklo produkto sumažėjusios maržos. Jis (ji) pasiūlo, kad turėtumėte nustoti pardavinėti šią populiarią prekę už tam tikrą kainą. Ką jūs darote?

Suprantu, kad konkurento atstovas siūlo kainų kartelį, kuris riboja konkurenciją ir turi rimtų pasekmių. Aš iš karto atmetu pasiūlymą ir išeinu. Aš pranešu savo tiesioginiam vadovui ir „Kesko“ patarėjui teisiniais klausimais, kad jis (ji) įvertintų, kaip kitaip turėtume reaguoti į situaciją. Kainų kartelis gali būti baudžiamas didelėmis baudomis, o už žalą atsako abi pusės. Be to, tai gali stipriai pakenkti „Kesko“, kaip atsakingos įmonės, įvaizdžiui.

To top