Venäjän kielen opetusta lähiopetuksena tai Microsoft Lync:n kautta
Venäjän kieltä voit opiskella tehokkaasti joko yksin, pienryhmässä (1 – 4 henkilöä) tai isossa ryhmässä (5-10 henkilöä) lähiopetuksena. Microsoft Lyncin kautta pidettävä koulutus tarjoaa mahdollisuuden joustavaan, paikasta riippumattomaan kielen opiskeluun.

Tavoitteemme

Ylläpitää ja kehittää monipuolisesti venäjän kielen käytännön taitoa. Koulutusten kohderyhmänä ovat kaikki venäjän kielen taitotasoa tarvitsevat.

Toteutus

Kielitaso arvioidaan aina ennen opiskelun aloittamista. Valmennuksiin sisältyy ennen ensimmäistä oppituntia yksi maksuton oppitunti (60 min.), jossa tarkistetaan Microsoft Lync:n tekniset toimivuudet, tutustutaan, keskustellaan ja tarkennetaan opiskelijoiden tarpeet ja tavoitteet.

Oppitunnin voi myös nauhoittaa itselleen kertausta ja itseopiskelua varten.

Esimerkkejä valmennuksista:

VENÄJÄÄ NOPEASTI
VENÄJÄN KIELEN TUTUSTUMISKURSSI
(jakso 1: 10 x 90 min.)
Henkilöille, jotka eivät ole koskaan opiskelleet venäjää tai osaavat vain aakkoset, mutta eivät ole harjaantuneet puhumaan.
Valmennukseen kuuluu oppikirja "Venäjänkielen tutustumiskurssi 10 x 90 min" ja CD-levy lisähintaan 30 € + alv/henkilö

Valmennuksen päätavoite on puhuminen, unohtamatta kuitenkaan lukemista ja kirjoittamista. Valmennuksen jälkeen osallistuja:
− lukee yksinkertaisia tekstejä sekä taitaa omaa ammattisanastoa
− selviytyy arkitilanteista venäjän kielellä
− pystyy ottamaan venäjänkielisiä vieraita vastaan, taitaa tervehtimiset ja "small-talkin" (kuten "miten menee?" jne.)
− kertoo itsestään (työpaikasta, ammatista, asuinpaikasta, harrastuksista)
− osaa numerot 0 – 19
− ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta ilmauksia, jotka liittyvät oppituntien sanastoon
− kirjoittaa yksinkertaisia tekstejä, erityisesti ryhmän tarpeiden mukaisesti

VENÄJÄÄ SUJUVASTI
(jakso 10 x 90 min.)
"Edistyneille aloittelijoille", jotka ovat aikaisemmin jo opiskelleet hiukan venäjää. Valmennuksen tavoitteet, sisältö ja opintomateriaali räätälöidään ryhmän tarpeiden mukaisesti.

TIEDÄN, MUTTA UNOHDIN
(esimerkiksi 10 x 90 min.)
Opiskelijoille jotka ovat joskus opiskelleet venäjää, mutta unohtaneet oppimansa tai ovat vielä epävarmoja kielitaidostaan. Valmennus auttaa palauttamaan mieleen unohdetut opitut asiat, sekä kannustaa käyttämään kieltä. Valmennuksella keskustellaan, pelataan venäjänkielisiä pelejä, sekä harjoitellaan kielioppia.

Kesto ja tarkempi sisältö voidaan myös räätälöidä ryhmän tarpeen mukaisesti.

Teemakurssit:

OLEN LÄHDÖSSÄ VENÄJÄLLE
(10 x 90 min.)

SOS-APU-kurssit
Keskustelu/teemakurssi, edistyneille opiskelijoille, jotka puhuvat venäjää sujuvasti, mutta tarvitsevat nopeaa taitotason nostoa jostain tietystä aihealueessa (vähittäiskauppa Venäjällä, puhelinkeskustelut, neuvottelut ja presentaatiot tai esimerkiksi näyttely/ messuosastot).

Hinnat

10 x 90 min. 1.120 € + alv/ryhmä (1 - 4 henkilöä, lähiopetus tai Lync). Oppimateriaalit eivät sisälly hintaan.

10 x 90 min. 1.180 € + alv/ryhmä (5 - 10 henkilöä, lähiopetus). Oppimateriaalit eivät sisälly hintaan.

SOS-APU-kurssit 135 € + alv/oppikerta á 90 min (lähiopetus tai Lync). Oppimateriaali sisältyy hintaan.

Lisätiedot

Kielikoulu Beseda, Irina Kolomitseva-Saarinen p. 040 8294 994 tai irina@beseda.fi
Kesko HR, Johanna Pessa, johanna.pessa@kesko.fi, puh. 01053 20207

 

Takaisin ylös