Kielitaidon testaus
Myyjä, joka työssään säännöllisesti käyttää vierasta kieltä, voi olla oikeutettu kielilisään. Kielilisän maksun edellytyksenä oleva kielitaito voidaan testata. Kielitaito kriteerit täsmennetään yhteistyössä ketjun kanssa ennen testejä. Testattavia kieliä ovat englanti, ruotsi ja venäjä.

Kohderyhmä ja tavoitteet

Testin avulla määritetään, onko myyjä, joka asiakaspalvelutilanteissa säännöllisesti käyttää vieraita kieliä, oikeutettu kielilisään. Ruotsin ja venäjän kielilisä voidaan maksaa ilman kielitestin tekemistä silloin, kun kieli on henkilön äidinkieli.

Testaus selvittää, kykeneekö myyjä hoitamaan päivittäisen asiakaspalvelutyön sujuvasti testattavalla kielellä.

Toteutus

Testi suoritetaan 10–15 minuuttia kestävänä puhelinhaastatteluna. Haastattelun suorittaa kieltä äidinkielenään puhuva kielen ja opetuksen asiantuntija, jolla on pitkä kokemus työelämän kielitaidon tasomittauksista. Testissä kartoitetaan työssä tarvittavaa kielitaitoa asiakaspalvelu-tilanteissa, johon liittyy mm. oman alan ammattisanasto.

Testattu saa tietää testituloksensa (kyllä/ei) välittömästi testin jälkeen puhelimessa. Testin tulokset toimitetaan työnantajalle Kielimaailman toimesta viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Testauksen hinta

30 € + alv/hlö. Hintaan sisältyy haastattelutesti, raportointi, puhelinkulut ja tarvittaessa kielitaitokriteerien täsmentäminen ketjun kanssa.Kielitestin raportista käy ilmi, onko kielitaidon taso riittävä kielilisän maksun perusteeksi (asteikolla kyllä/ei).

Laskutus ja peruutusehto
Testit laskutetaan työnantajalta jälkikäteen siihen osallistuneiden henkilöiden lukumäärän perusteella Kesko HR:stä.

Jos testaukset peruutetaan viimeistään kaksi työpäivää ennen sovittua testausajankohtaa, ei testausta veloiteta, vaan se siirretään toiseen ajankohtaan. Testi veloitetaan, jos se peruutetaan myöhemmin kuin kaksi työpäivää ennen sovittua ajankohtaa.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset

Testattavien nimet ja yhteystiedot toimitetaan sähköpostitse Kielimaailman asiakaspalveluun osoitteeseen info@kielimaailma.fi. Kielimaailma on yhteydessä henkilöihin sopivan testausajankohdan sopimiseksi.

Kielimaailma, Miia Tanskanen p. 045 131 0910 tai miia.tanskanen@kielimaailma.fi
Kesko HR, Johanna Pessa, johanna.pessa@kesko.fi, puh. 01053 20207

Takaisin ylös