K Retail Mediat kasvattaa tehokkaimmin myyntiä

Toteutimme yhdessä Dagmarin kanssa markkinoinnin vaikuttavuuden analyysin, jossa tarkasteltiin asiakkaan kokonaiskampanjan vaikuttavuutta mediaryhmäkohtaisesti, K Retail Mediat menestyi mittauksessa erinomaisesti ollen tehokkain media.

Tutkittavassa kampanjassa mainostettiin päivittäistavarakaupan uutuustuotteita

Vaikuttavuuden analyysi toteutettiin Dagmarin ROMI-mallinnuksena, jonka kohteena oli anonyymi päivittäistavarakaupan tuoteperheen mainonta. Tarkastelujakson aikana tuoteperheeseen tuli kaksi uutuuslanseerausta, joiden yhteydessä K Retail Media hyödynnettiin mainonnassa. Kampanjan tavoitteena oli viestiä uutuustuotteista sekä kasvattaa myyntiä.

Tarkasteltavassa kampanjassa hyödynnettiin ja tutkittiin laaja mediaryhmävalikoima, joka sisälsi radion, television, displayn, webTV:n, sosiaalisen median, Youtuben ja K Retail Media. Vaikuttavina tekijöinä huomioitiin mainontaan sijoitettu investointi, toimenpiteet ja ulkoiset tekijät.

K Retail Mediat toimii erinomaisesti lyhyen aikavälin lisämyynnin tuottamisessa

Markkinoinnin tuottama lisämyynti 770x433.png

Asiakkaan mediainvestoinneista 12% kohdistui K Retail Medioihin, mutta kaikesta mainonnan tuomasta lisämyynnistä 37% tuli näistä medioista. Suhteutettuna sijoitettuun investointiin K Retail Mediat oli mallinnusjaksolla kaikkein tehokkain media ja toi enemmän lisämyyntiä kuin mikään muu mediakanava.  

Erityisen hyvin toimi K Retail Median verkko-, mobiili- ja sosiaalisen median näkyvyys sekä ketjumediat. Näiden tulosten perusteella voidaan sanoa, että FMCG brändimainostajan tyypilliseen mediavalikkoon K Retail Media tuo kustannustehokkaan tavan luoda lisämyyntiä uutuustuotteelle.

Muista mediaryhmistä heikoiten  toimi televisio, kun verrataan sijoitettua investointia suhteessa mainonnan tuottamaan lisämyyntiin.

K Retail Median kanavat toimivat erinomaisesti vastaaviin mediakanaviin verrattuna

PT Benchmark 770x413.png

ROMI – mallinnuksessa tarkasteltaessa K Retail Median kanavia suhteessa vastaaviin mediakanaviin voidaan todeta, että useiden K Retail Median kanavien tehokkuus on merkittävästi parempi kuin vastaavilla.

Isoin ero näkyy K Retail Median DS Markkinointinäyttöjen tehokkuudessa suhteessa perinteisiin kauppojen lähellä oleviin ulkomainonnan ratkaisuihin – tässä ero on jopa 10-kertainen.  Näkyvyys myymälöissä lähellä ostohetkeä on muutoinkin tutkitusti erittäin tehokas tapa muistuttaa kuluttajia uutuustuotteesta sekä aktivoida kokeiluun ja ostoon.

Nämä tulokset todentavat, että mainonnan tehokkuus kasvaa, kun mainos esitetään ympäristössä, jossa kuluttaja muutenkin kohtaa sisällöllisesti samantyylistä viestiä – olipa kyse sitten digitaalisesta, painetusta tai kauppaympäristössä toteutuvasta mainonnasta.  K Retail Media toimii ainutlaatuisesti ostopolun loppupäässä ja mainosympäristö tukee erinomaisesti uutuus elintarvikkeiden kokeilu- ja ostokehotteita.

”Näiden tulosten perusteella voidaan sanoa, että FMCG-brändimainostajan tyypilliseen mediavalikkoon K Retail Mediat tuo erittäin kustannustehokkaan tavan luoda lisämyyntiä uutuustuotteelle. Mediaratkaisu on ainutlaatuinen ostopolun loppupäässä ja mainosympäristö tukee erinomaisesti uutuus elintarvikkeen kokeilu- ja ostokehotteita”, toteaa Mari Riipinen, Dagmar.


Haluatko kuulla lisää tutkimuksesta ja sen tuloksista? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, kerromme mielellämme lisää!

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Ruokailmiöt ihmisten arjessa 2023

Mainokset Pirkka- ja K-Ruoka –lehdissä tuottavat tuloksia

Case: Reseptien ja K-median avulla kuluttajien lautasille

Takaisin ylös