Sitoudumme reiluun kilpailuun
Noudatan kaikessa toiminnassani tinkimättömästi voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä. En osallistu millään tavalla toimintaan, joka rajoittaa tai estää toimivaa kilpailua.

Keskon yhteistyökumppanina sitoudun kaikessa toiminnassani noudattamaan voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä. Toimintani markkinoilla perustuu avoimeen ja toimivaan kilpailuun. Toimivasta kilpailusta hyötyvät niin kuluttaja-asiakkaat kuin koko kaupan ala.

Tunnen toimintani kannalta keskeiset kilpailuoikeudelliset toimintaohjeet. En esimerkiksi sovi tai keskustele Keskon kilpailijoiden kanssa hinnoista, asiakkaista tai muista Keskon liikesalaisuuksista. En muutoinkaan osallistu toimintaan, jonka tarkoituksena tai mahdollisena seurauksena on toimivan ja reilun kilpailun rajoittuminen tai estyminen. Ymmärrän, että muiden vakavien seuraamusten lisäksi kilpailulainsäädännön rikkominen vahingoittaa erityisesti Keskon mainetta.

Esimerkki

Keskustelet seminaaritauolla Keskon yhteyshenkilösi ja kilpailevan yrityksen edustajan kanssa seminaarin annista. Hetken keskusteltuanne edustaja vaihtaa puheenaihetta ja kertoo tuskastumisestaan heikentyneeseen katetasoon erään merkkituotteen osalta. Hän ehdottaa sinulle ja Keskon yhteyshenkilölle sopimusta, jossa kukaan teistä ei enää myisi kyseistä menekkituotetta alle tietyn hinnan. Miten toimit?

Ymmärrän, että ehdotuksessa on kyse hintakartellista, joka on yksi vahingollisempia kilpailunrajoituksia. Kieltäydyn välittömästi ehdotuksesta ja poistun paikalta. Keskon yhteyshenkilöni on yhteydessä Keskon lakimieheen sen arvioimiseksi, miten tilanteeseen tulee muutoin reagoida. Hintakartellista voi seurata kaikille osapuolille isot seuraamusmaksut ja vahingonkorvausvelvoitteet. Tämän lisäksi se voi vahingoittaa vakavasti Keskon mainetta vastuullisena toimijana.

Palaa toimintaohjeen valintaan

Takaisin ylös