Pidämme yrityssalaisuudet
Keskon yhteistyökumppanina pidän salassa saamani luottamukselliset tiedot Keskon toiminnasta, henkilökunnasta, asiakkaista ja yhteistyökumppaneista. En kerro tai luovuta näitä tietoja muille kuin asianosaisille.

Luottamuksellisena pidettäviä tietoja ovat myös turvallisuusjärjestelyihin kuuluvat asiat, kuten rahankäsittelyyn, tietoturvaan, hälytysjärjestelmiin ja poikkeustilanneohjeisiin liittyvät tiedot.

Käytän tietojärjestelmiä ja ohjelmia sopimusten sekä käyttöoikeuksien mukaisesti. Huolehdin aina, ettei luottamuksellista tai tärkeää tietoa häviä tai joudu ulkopuolisten käyttöön. Käsittelen sähköisiä työvälineitä huolellisesti. Poistuessani työpisteeltä en jätä työpöydälle tallenteita ja aineistoja, joissa on luottamuksellista tietoa.

Kesko-konsernin emoyhtiö Kesko Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalle. Pörssiyhtiönä Keskoa sitovat näin ollen kulloinkin voimassa olevat sisäpiirintiedon käsittelyn säännöt.

Esimerkki

Tapaat tutun keskolaisen lapsesi päiväkodin kevätjuhlassa. Keskustelunne etenee työasioihin ja ajattelet kysyä, miten Keskon myynti on viime viikkoina kehittynyt. Voitko tehdä näin?

En voi. Keskon liiketoimintaan liittyvät julkistamattomat tiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä jaeta ulkopuolisille.

Palaa toimintaohjeen valintaan

Takaisin ylös