Noudatamme lakeja
Keskon yhteistyökumppanina noudatan tinkimättömästi lakeja kaikessa toiminnassa. Kesko edellyttää sitä kaikilta yhteistyökumppaneiltaan.

Keskon yhteistyökumppanina en hyväksy lakien rikkomista enkä koskaan kehota tai ohjeista ketään rikkomaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Keskeisiä ovat muun muassa lait, jotka koskevat työntekijöiden asemaa, tasa-arvoa, yksityisyydensuojaa, lahjonnan ja muun korruption torjuntaa, kilpailua ja kuluttajansuojaa, työturvallisuutta, ympäristönsuojelua sekä tuoteturvallisuutta.

Pörssiyhtiönä Keskoa sitovat myös arvopaperimarkkinoita koskevat lait sekä hyvän hallinnoinnin säännökset ja suositukset.

Keskon yhteistyökumppanina en ohjaa ketään muuta osapuolta tekemään mitään, mitä en itse voi tehdä lakien, Keskolle antamieni sitoumusten, politiikkojen tai toimintaperiaatteiden mukaan. Seuraan ja ennakoin aktiivisesti yhteiskunnan sekä lainsäädännön muutoksia.

Esimerkki

Toimit Keskon tavarantoimittajana ja tietoosi tulee, että uusi lainsäädäntö edellyttää muutoksia pakkausmerkintöihin. Et sen seurauksena voi toimittaa Keskon tilaamia tuotteita suunnittelemillasi merkinnöillä varustettuna. Pakkausmerkintöjen muuttaminen lainmukaiseksi voisi aiheuttaa toimituksen viivästymisen. Miten toimit?

Olen välittömästi yhteydessä Keskon yhteyshenkilööni, jonka kanssa sovimme etenemistavasta ja pakkausmerkintöjen saattamisesta lainmukaisiksi.

Palaa toimintaohjeen valintaan

Takaisin ylös