Minimoimme ympäristövaikutuksemme
Toiminta ympäristön hyväksi on Keskon ja sen yhteistyökumppaneiden yhteinen tehtävä. Pyrin toiminnassani edistämään ilmastonmuutoksen hillintää ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Keskossa ympäristövaikutusten hallinta on päivittäistä toimintaa. Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi Keskon vastuullisuustyön pääteemoista. Kesko vähentää päästöjä energiatehokkailla ratkaisuilla ja siirtymällä uusiutuviin ja vähähiilisiin energiamuotoihin.

Yhteistyössä kumppaniensa kanssa Kesko haluaa edistää kestävää tuotantoa ja kulutusta. Kiertotaloutta kehitetään yhteistyössä hankintaketjujen, logistiikan ja kuluttajapalveluiden kanssa. Tuote- ja pakkaussuunnittelu sekä kierrätys ovat avainasemassa, jotta materiaalit saadaan yhä enemmän kiertoon ja hyödynnettyä uusiin tarkoituksiin. Ruokahävikin vähentämiseksi ja hyödyntämiseksi tehdään jatkuvasti kehitystyötä elintarvikeketjun, logistiikan, K-kauppojen sekä kuluttajaviestinnän kanssa.

Keskon yhteistyökumppanina sitoudun minimoimaan negatiiviset vaikutukseni ympäristöön omassa toiminnassani. Pyrin jatkuvasti tunnistamaan tapoja, joilla pystymme yhdessä pienentämään ympäristövaikutustamme entisestään.

Esimerkki

Olet tavarantoimittaja ja ajattelit tarjota edustamaasi tuotetta Keskon omaan tuotesarjaan. Mitä ympäristönäkökulmia tuotteessa tulee ottaa huomioon?

Keskolle on tärkeää, että tuotteiden ympäristövaikutukset otetaan huomioon jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa. Vältä tuotteiden turhaa pakkaamista ja suosi kierrätettäviä materiaaleja sekä tuotteissa että pakkauksissa. Kesko haluaa auttaa myös asiakkaitaan pienentämään ympäristövaikutuksiaan. Hyvällä viestinnällä ja selkeillä pakkausmerkinnöillä teemme vastuulliset valinnat kaupassa asiakkaille helpommaksi.

Palaa toimintaohjeen valintaan

Takaisin ylös