Kunnioitamme ihmisoikeuksia
Keskon yhteistyökumppanina rakennan menettelytapojamme ja käytäntöjämme siten, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen tulee huomioiduksi kaikessa Keskon toiminnassa. Vaadin samaa myös omilta yhteistyökumppaneiltamme.

Keskon yhteistyökumppanina sitoudun kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassani sekä edistämään niiden toteutumista. En hyväksy ihmisoikeuksien loukkauksia missään muodossa.

Keskon yhteistyökumppanina toiminnallani on erityisen keskeistä vaikutusta neljän ryhmän ihmisoikeuksiin:
• K-ryhmän asiakkaat
• oma henkilökuntamme
• yhteisöt, joissa toimimme
• hankintaketjumme

Huolehdin osaltani tuoteturvallisuudesta ja siitä, että tuotteet ja palvelut täyttävät lainsäädännön vaatimukset.

Kohtelen työntekijöitämme yhdenvertaisesti ja noudatan soveltuvaa työlainsäädäntöä. Kunnioitan yksilön arvoa, yksityisyyttä sekä uskonnon- ja omantunnonvapautta. En hyväksy syrjintää, häirintää, uhkailua tai loukkauksia. Kunnioitan yhdistymisvapautta sekä työntekijöiden vapautta ammatilliseen järjestäytymiseen. Huolehdin aktiivisesti työolojen turvallisuudesta.

Kesko edellyttää yhteistyökumppaniensa kunnioittavan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia.

En hyväksy lapsityövoiman käyttöä, mitään pakkotyön muotoa, enkä muita ihmisoikeuksien loukkauksia hankintaketjussamme.

Esimerkki

Toimit Keskon tavarantoimittajana, ja alihankkijasi vetoaa kilpailutilanteeseen sekä yrityssalaisuuteen, eikä suostu antamaan tuotetta valmistavan tehtaan tietoja sinulle. Hyväksytkö tämän?

En hyväksy, vaan vaadin tehtaan tiedot. Tiedot tarvitaan, jotta voimme varmistaa, että sosiaalisen vastuun varmennus on tehtaalla suoritettu asianmukaisesti.

Palaa toimintaohjeen valintaan

Takaisin ylös