Käsittelemme asiakastietoja ja muita henkilötietoja luottamuksellisesti
Keskon yhteistyökumppanina noudatan hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja tietosuojakäytänteitä sekä kunkin maan lainsäädäntöä. Henkilötietojen oikealla käsittelyllä pidän yllä asiakasluottamusta ja tehostan toimintaa.

Suunnittelen henkilötietojen käsittelyn etukäteen. Kerään henkilörekisteriin vain käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Huolehdin henkilörekisterin tietojen oikeellisuudesta, ja ettei niiden käsittelystä ole vaaraa rekisteröidyn yksityisyydensuojalle. Kerron rekisteröidyille rekisteristä ja siitä, että heillä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Henkilötietojen käsittelijät eivät saa ilman lainmukaista perustetta ilmaista muille saamiaan henkilötietoja. Viranomaisilla voi myös olla lakiin perustuva oikeus tiedonsaantiin.

Esimerkki

Ulkomainen tavarantoimittaja X tiedustelee avoimen datan hengessä mahdollisuutta saada listaa Plussa-kortin haltijoista, jotka ovat ostaneet X:n tuotetta Y. Hän haluaa analysoida, minkälainen kuluttaja kiinnostuu tuotteesta, ja lähettää heille tuotenäytteitä. Voiko henkilötiedot luovuttaa?

Ei voi, sillä henkilötiedot eivät ole julkisia. Plussa-asiakastiedoston henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakassopimuksessa ja rekisteriselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin. Näitä ovat asiakkaalle kertyneiden Plussa-pisteiden määrittely, Keskon ja Plussa-järjestelmään liittyneiden K-ryhmän kauppojen sekä Plussa-kumppaneiden markkinointi, asiakasyhteydenpito ja kauppojen valikoimien kehittäminen.

Palaa toimintaohjeen valintaan

Takaisin ylös