Sitoudumme reiluun kilpailuun
Noudatamme kaikessa toiminnassamme tinkimättömästi voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä. Emme osallistu millään tavalla toimintaan, joka rajoittaa tai estää toimivaa kilpailua.

Sitoudumme kaikessa toiminnassamme noudattamaan voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä. Toimintamme markkinoilla perustuu avoimeen ja toimivaan kilpailuun. Toimivasta kilpailusta hyötyvät Keskon lisäksi sekä yhteistyökumppanimme että asiakkaamme.

Me keskolaiset tunnemme toimintamme kannalta keskeiset kilpailuoikeudelliset toimintaohjeet. Emme esimerkiksi sovi tai keskustele Keskon kilpailijoiden kanssa hinnoista, asiakkaista tai muista Keskon liikesalaisuuksista. Emme osallistu toimintaan, jonka tarkoituksena tai mahdollisena seurauksena on toimivan ja reilun kilpailun rajoittuminen tai estyminen. Ymmärrämme, että muiden vakavien seuraamusten lisäksi kilpailulainsäädännön rikkominen vahingoittaisi Keskon mainetta.

Esimerkki

Keskustelet seminaaritauolla kilpailijan edustajan kanssa seminaarin annista. Hetken keskusteltuanne kilpailijan edustaja vaihtaa puheenaihetta ja kertoo tuskastumisestaan heikentyneeseen katetasoon erään merkkituotteen osalta. Hän ehdottaa sinulle, että kumpikaan ei enää myisi kyseistä menekkituotetta alle tietyn hinnan. Miten toimit?

Ymmärrän, että kilpailijan edustajan ehdotuksessa on kyse hintakartellista, joka on yksi vahingollisempia kilpailunrajoituksia. Kieltäydyn välittömästi ehdotuksesta ja poistun paikalta. Ilmoitan asiasta esimiehelleni ja Keskon lakimiehelle sen arvioimiseksi, miten tilanteeseen tulee muutoin reagoida. Hintakartellista voi seurata meille molemmille isot seuraamus maksut ja vahingonkorvausvelvoitteet. Tämän lisäksi se voi vahingoittaa vakavasti Keskon mainetta vastuullisena toimijana.

Palaa toimintaohjeen valintaan

Takaisin ylös