Noudatamme sisäpiirisäännöksiä ja Keskon sisäpiiriohjetta
Noudatamme kulloinkin voimassa olevaa arvopaperimarkkinasääntelyä sekä Keskon sisäpiiriohjetta. Vältämme sellaista toimintaa arvopaperimarkkinoilla, joka saattaisi vähentää Keskon osakasarvoa tai yleistä luottamusta arvopaperimarkkinoihin.

Kesko Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) päälistalle. Henkilöstömme moitteeton toiminta arvopaperimarkkinoilla on edellytys yhtiön osakasarvon kehitykselle. Kaupankäyntitapojen on myös vaalittava luottamusta Suomen arvopaperimarkkinoihin.

Sisäpiirintiedon käyttö ja ilmaisu on kielletty. Sisäpiirintieto on täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti Keskoon tai sen osakkeeseen ja jolla olisi todennäköisesti huomattava vaikutus yhtiön osakkeen hintaan.

Sisäpiirintieto on aina pidettävä salassa ja sen väärinkäytöstä voi seurata hallinnollisia sanktioita, sakkoja tai vankeutta. Sisäpiirintiedon käyttö kielto tarkoittaa muun
muassa, että sitä hallussaan pitävä henkilö ei saa käydä kauppaa Keskon osakkeella eikä neuvoa tai kehottaa muita käymään kauppaa Keskon osakkeilla. Myös jo annetun toimeksiannon muuttaminen tai peruuttaminen sisäpiirintiedon perusteella on kiellettyä ja voi johtaa rangaistukseen.

Sisäpiiriasioita sääntelevät muun muassa markkinoiden väärinkäyttöasetus, arvopaperimarkkinalaki, Finanssivalvonnan ohjeet sekä Pörssin säännöt. Keskossa on käytössä Kesko Oyj:n hallituksen vahvistama sisäpiiriohje, jota jokainen keskolainen on velvollinen noudattamaan.

Esimerkki

Sain tänään tulospalkkion ja siitä innostuneena ajattelin ostaa hiukan lisää Keskon osakkeita. Tein verkkopankissani osaketoimeksiannon, joka on voimassa seuraavan vuorokauden. Juuri kun kirjauduin verkkopankistani ulos, sain sähköpostiini sisäpiiriassistentiltamme ilmoituksen, että minut on juuri lisätty uuteen sisäpiiriluetteloon. Projektista vastaava johtaja myös soitti minulle ja kertoi siitä tarkemmin. Verkkopankissa annettu toimeksiantoni ei ole vielä toteutunut. Voinko peruuttaa sen?

Et voi peruuttaa toimeksiantoa. Olet saanut Keskoa koskevaa sisäpiirintietoa ja sinua koskee kaupankäyntirajoitus kunnes saamasi sisäpiiritieto julkistetaan tai kyseinen sisäpiirihanke raukeaa. Osaketoimeksiannon peruuttaminen sisäpiirintiedon perusteella voi olla rangaistavaa. Jos tarvitset neuvoja tai ohjeita sisäpiiriasioissa, voit aina olla yhteydessä Keskon sisäpiiriasioista vastaavaan lakimieheen. 

Palaa toimintaohjeen valintaan

Takaisin ylös