Noudatamme lakeja
Keskossa noudatamme tinkimättömästi lakeja kaikessa toiminnassa. Edellytämme lakien noudattamista myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme.

Me Keskossa noudatamme lakeja ja toimintaperiaatteitamme kaikessa toiminnassamme. Emme hyväksy lakien rikkomista emmekä koskaan kehota tai ohjeista ketään rikkomaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Keskeisiä ovat muun muassa lait, jotka koskevat työntekijöiden asemaa, tasa-arvoa, yksityisyydensuojaa, lahjonnan ja muun korruption torjuntaa, kilpailua ja kuluttajansuojaa, työturvallisuutta, ympäristönsuojelua sekä tuoteturvallisuutta. Pörssiyhtiönä Keskoa sitovat myös arvopaperimarkkinoita koskevat lait ja hyvän hallinnoinnin säännökset ja suositukset.

Emme myöskään ohjaa yhteistyökumppaneitamme tai muita osapuolia tekemään mitään, mitä emme itse voi lakien, Keskon sitoumusten, politiikkojen tai toimintaperiaatteiden mukaan tehdä.

Kesko seuraa ja ennakoi aktiivisesti yhteiskunnan muutoksia läheisessä yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. Teemme yhteistyötä ja keskustelemme avoimesti kansalaisjärjestöjen, viranomaisten ja muiden päättäjien kanssa.

Esimerkki

Työskentelet asiantuntijana Keskossa ja vastuualuettasi koskevaan lainsäädäntöön on tulossa muutoksia. Miten valmistaudut tuleviin muutoksiin?

Asiantuntijana sinun on tärkeää seurata oman vastuualueesi lainsäädännön kehitystä ja huolehtia siitä, että noudatamme kulloinkin voimassa olevia säännöksiä toiminnassamme. Yksi hyvä tapa on toimia aktiivisesti oman alansa järjestössä, jolloin voit vaikuttaa alan ja lainsäädännön kehitykseen.

 

Palaa toimintaohjeen valintaan

Takaisin ylös