Kunnioitamme ihmisoikeuksia
Keskossa sitoudumme kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme sekä edistämään niiden toteutumista. Emme hyväksy ihmisoikeuksien loukkauksia missään muodossa.

Olemme rakentaneet menettelytapamme ja käytäntömme siten, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen tulee huomioiduksi kaikessa Keskon toiminnassa. Kuuntelemme sidosryhmiemme näkemyksiä ihmisoikeuksista ja huomioimme ne kehittäessämme toimintaamme.

Toiminnallamme on erityisen keskeistä vaikutusta neljän ryhmän ihmisoikeuksiin:

• asiakkaat
• henkilökunta
• yhteisöt, joissa toimimme
• hankintaketjut

Huolehdimme asiakkaidemme asioinnin turvallisuudesta ja valikoimiemme tuoteturvallisuudesta. Kiinnitämme huomiota markkinointimme eettisyyteen. Kohtelemme ja palvelemme kaikkia asiakkaita yhdenvertaisesti ja syrjimättä.

Kohtelemme työntekijöitä yhdenvertaisesti ja noudatamme soveltuvaa työlainsäädäntöä. Kunnioitamme yksilön arvoa, yksityisyyttä sekä uskonnon- ja omantunnonvapautta. Emme hyväksy syrjintää, häirintää, uhkailua tai loukkauksia. Kunnioitamme yhdistymisvapautta sekä työntekijöiden vapautta ammatilliseen järjestäytymiseen. Huolehdimme aktiivisesti työolojen turvallisuudesta.

Rakennamme yhdessä parempaa yhteiskuntaa. Luomme kumppanuuksia ja osallistumme paikallisyhteisöjen kehittämiseen.

Kesko edellyttää yhteistyökumppaniensa kunnioittavan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä, mitään pakkotyön muotoa, emmekä muita ihmisoikeuksien loukkauksia hankintaketjussamme.

Esimerkki

Oman merkkituotteemme tavarantoimittaja vetoaa kilpailutilanteeseen ja yrityssalaisuuteen eikä suostu antamaan tuotetta valmistavan tehtaan tietoja sinulle. Hyväksytkö tämän?

En hyväksy, vaan vaadin tehtaan tiedot. Tehtaan tiedot tarvitaan, jotta voimme varmistaa, että sosiaalisen vastuun varmennus on tehtaalla suoritettu asianmukaisesti.

Palaa toimintaohjeen valintaan

Takaisin ylös