Kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti
Keskossa sitoudumme työntekijöiden yhdenvertaiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun kaikissa henkilöstöasioissa. Arvioimme ihmisiä pätevyyden perusteella ja arvostamme vastuullista tuloksellisuutta.

Yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja oikeudenmukaisuus ovat keskeisiä periaatteita Keskon henkilöstövalinnoissa, palkkauksessa, työssä etenemisessä ja muissa henkilöstöasioissa. Arvioimme ihmisiä pätevyyden, taitojen ja saavutusten perusteella. Arvostamme aktiivisuutta, oma-aloitteellisuutta, yhteistyötaitoja ja vastuullista tuloksellisuutta.

Me keskolaiset otamme työstämme vastuun. Vastaamme itse työsuorituksista ja päätöksistä sekä siitä, että työskentelemme tehokkaasti ja rehellisesti. Hyvän työilmapiirin luominen ja ylläpitäminen on yhteinen tehtävämme. Toimiva ja reilu työyhteisö, jossa kaikkien on hyvä työskennellä, syntyy keskinäisestä luottamuksesta, ihmisen arvostamisesta, aidosta välittämisestä, auttamishalusta sekä avoimesta yhteishengestä.

Esimiehen vastuulla on edistää suoraa, avointa ja rakentavaa keskustelua kaikista
työasioista sekä rohkaista alaisiaan esittämään kysymyksiä, tekemään kehittämisehdotuksia ja kertomaan mahdollisista epäkohdista. Hän huolehtii uusien työntekijöiden perehdyttämisestä ja puuttuu korjaamista vaativiin toimintatapoihin, myös siten, että K Code of Conduct ja yhteiset toimintaperiaatteemme ovat kaikkien tiedossa. Esimiehen on käytöksellään oltava esimerkki vastuullisesta toiminnasta eikä hän saa vaatia alaisiltaan sellaista, minkä saavuttaminen edellyttää yhteisten periaatteidemme laiminlyöntiä.

Työpaikkakiusaaminen, syrjintä tai muu sopimaton käyttäytyminen ei ole hyväksyttävää. Ammatillinen järjestäytyminen on henkilökohtainen päätös. Puoluepolitiikkaa ei harjoiteta työpaikalla.

Esimerkki

Teet päätöstä uuden työntekijän palkkaamisesta ja sinulla on jäljellä kaksi ehdokasta: molemmat nuoria, toinen mies ja toinen nainen. Nainen on antanut ymmärtää haastattelussa muuttaneensa paikkakunnalle aikomuksenaan perustaa perhe. Annatko tämän vaikuttaa valintaasi?

En anna, vaan teen valinnan ehdokkaan kykyjen ja osaamisen perusteella.

Takaisin ylös