Käsittelemme asiakastietoja ja muita henkilötietoja luottamuksellisesti
Asiakastietoja ja muita henkilötietoja koskee ehdoton salassapito. Näitä tietoja voidaan kerätä ainoastaan lain mukaisin perustein ja lain mahdollistamiin tarkoituksiin.

Me Keskossa noudatamme hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja tietosuojakäytänteitä sekä kunkin maan lainsäädäntöä. Henkilötietojen oikealla käsittelyllä pidämme yllä asiakasluottamusta ja tehostamme toimintaa.

Suunnittelemme henkilötietojen käsittelyn etukäteen. Keräämme henkilörekisteriin vain käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Huolehdimme henkilörekisterin tietojen oikeellisuudesta ja siitä, ettei niiden käsittelystä ole vaaraa rekisteröidyn yksityisyydensuojalle. Kerromme rekisteröidyille rekisteristä ja siitä, että heillä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Henkilötietojen käsittelijät eivät saa ilman lainmukaista perustetta ilmaista muille saamiaan henkilötietoja. Viranomaisilla voi myös olla lakiin perustuva oikeus tiedonsaantiin.

Esimerkki

Olet lähettämässä joulutervehdyksiä ystäville ja sukulaisille, mutta osoitekirjasi on kadonnut. Ei hätää, tiedät, että monet heistä ovat työnantajasi asiakkaita ja katsot töissä yhtiön kanta-asiakasrekisteristä tarvitsemani osoitteet. Onko tämä sopivaa?

Asiakastietojen laiton ilmaiseminen ei ole sallittua. Paikallinen lainsäädäntö, hyvä henkilötietojen käsittelytapa ja tietosuojapolitiikka määräävät, ettei Keskon hallussa olevia henkilötietoja saa käyttää työntekijän yksityisiin tarkoituksiin.

Palaa toimintaohjeen valintaan

Takaisin ylös