Tiedostavampaa ja vastuullisempaa kuluttamista datan ja K-Ostosten avulla

Mitä jos asiakkaamme voisi tutkia ostoksia älypuhelimellaan, ymmärtää niiden vaikutusta omaan ja maailman hyvinvointiin sekä saada apua arvojensa mukaisten valintojen tekemisessä? K-ruokakauppojen asiakkaalle kaikki tämä on mahdollista K-Ostokset-palvelun avulla.

Oivallus

Tänä päivänä ihmiset haluavat ymmärtää yhä enemmän omien valintojensa vaikutuksia. Tutkimustemme mukaan tiedostava kuluttaminen on vuonna 2020 suurin ruokailutottumuksiin vaikuttava trendi ja 55 % asiakkaistamme kertoo tämän vaikuttavan ostopäätöksiin ruokakaupassa.

Merkittävä osa asiakkaistamme hyödyntää dataa monella saralla elämässään: askelia mitataan puhelimella, unen aikaista palautumista älysormuksella ja matkoja liikkumisen sovelluksilla. Tämän datan avulla ihmiset tekevät fiksumpia päätöksiä, jotka perustuvat faktoihin, trendeihin ja tilastoihin sekä omaan toimintaan. 83 % kuluttajista haluaakin jakaa tietojaan yritykselle saadakseen yksilöllisen asiointikokemuksen. 


K-ryhmällä on ainutlaatuinen rooli suomalaisten arjessa. Kohtaamme K-ruokakaupoissa päivittäin asiakkaitamme yli 1,2 miljoonaa kertaa ja kaiken kaikkiaan yli 3,5 miljoonalla suomalaisella on Plussa-kortti. 

Suuri osa K-ruokakaupoissa tehdyistä ostoksista rekisteröidään Plussa-korteille ja näistä ostoksista kertynyt Plussa-data mahdollistaa yksilöllisen asiakaskokemuksen kehittämisen – jo nyt varmistamme datan avulla, että asiakkaamme oman kaupan valikoima on räätälöity hänelle sopivaksi. Vastaamme asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin muun muassa niin, että yhden K-Citymarketin valikoimassa voi olla yli 30 000 tuotetta. 

Edellä mainittujen lisäksi tarjoamme asiakkaan henkilökohtaiseen ostohistoriaan pohjautuvia yksilöllisiä tarjouksia ja arkea helpottavia palveluita. Uskomme, että näissä piilee voittavan asiakaskokemuksen salaisuus.

 

Ratkaisu

Asiakkaiden kasvava tiedonjano ja toisaalta K-ryhmän sekä asiakkaidemme uniikki data johti ideaan palvelusta, joka olisi apuna asiakkaidemme arjessa, ja josta voisi tutkia omia ruokaostoksiaan. Palvelun tulisi lisätä ymmärrystä omien ostosvalintojen vaikutuksista ja innostaa tekemään kestävämpiä valintoja ruokakaupassa.

Alle sadassa työpäivässä syntyi K-Ostokset-palvelu, joka auttaa Plussa-asiakastamme seuraamaan omaa kulutustaan, asettamaan omaan kulutukseen liittyviä tavoitteita ja tekemään arvojensa mukaisia valintoja.

K-Ostokset näyttää Plussa-asiakkaallemme K-ruokakaupoista tekemänsä ostokset aina tuoteryhmätasolta yksittäisen tuotteen tasolle. Lisäksi asiakas näkee palvelusta ostostensa kotimaisuustason ja ilmastovaikutukset hiilijalanjälkimittarin avulla. K-Ostoksissa asiakas voi myös asettaa itselleen tavoitteen nostaa kotimaisten ja ilmastoystävällisten tuotteiden osuutta ostoskorissaan, ja palvelu tarjoaa tekoälyn avustamana tuotesuosituksia sekä vinkkejä, jotka edistävät tavoitteiden saavuttamista.

 

Datasta ymmärrykseksi

Palvelun suunnittelussa asiakkaiden datalukutaitojen moninaisuus otettiin huomioon alusta saakka. Yli 8000 asiakasta on ollut mukana palvelun kehityksessä ja asiakkaiden mieltymyksiä käyttöliittymän toimivuudesta ja sisällöistä on tutkittu useiden metodien, kuten yksilöhaastattelujen, fokusryhmäkeskustelujen ja kyselytutkimusten, avulla.

Asiakkaita osallistamalla kehitystiimi muun muassa ymmärsi paremmin, miten asiakkaan data tulisi hänelle itselleen esittää. Asiakasvalidointien pohjalta päätettiin, että kehityksessä keskitytään elementteihin, joiden avulla asiakas ymmärtää omaa ostotietoaan paremmin. 

Yksi hankkeen vaativimmista tehtävistä oli kehittää konsepti, jonka avulla kotimaisuuteen ja hiilijalanjälkeen liittyvät metriikat muutetaan mahdollisimman helppokäyttöisiksi mittareiksi. Yksinkertaistimme oman ostoskorin kotimaisuus- ja ilmastovaikutustiedon tasoiksi, jotka luovat asiakkaalle helposti ymmärrettävän kokonaiskuvan oman ostokäyttäytymisen vaikutuksista. Lisäksi rakensimme palveluun NLG-ideaan pohjautuvan insight-generaattorin, joka tuottaa asiakkaalle yksilöllisiä tekstinostoja hänen omasta kulutuskäyttäytymisestään suhteessa muihin.

 

Muutos vaatii tekoja

K-Ostokset kannustaa asiakkaitamme pohtimaan omia kulutustottumuksiaan ja tekemään vastuullisempia valintoja. Muutoksen edellytys on aina tietoisuuden syntyminen, ja siinä data voi auttaa. Vaikkapa oman ostoskorin hiilijalanjälkeä on helpompi pienentää, kun tietää, mistä se ylipäätään syntyy.

Rakensimme K-Ostoksiin elämäntapamuutokseen kannustavia elementtejä. Asiakas voi asettaa itselleen tavoitteita, ja tavoitteiden asettamisen jälkeen tekoälyyn pohjautuvat tuotesuositukset ja vinkit auttavat asiakasta pääsemään tavoitteisiinsa. Lisäksi asiakas saa palautetta kehityksestä push-notifikaatioin ja viestein.

Palvelun seuraavat versiot tarjosivat mahdollisuuden yhdistää talouden kaikki ostokset samaan näkymään, mikä mahdollistaa koko Plussa-talouden ostosten tarkastelun. Lisäksi loppuvuonna lanseerattiin hiilijalanjälkimittari, jossa hyödynnetään Luonnonvarakeskuksen laskemaa dataa eri tuoteryhmien hiilijalanjäljestä. K-Ostoksissa voi myös asettaa itselleen tavoitteen vähentää ostoskorista syntyvän hiilijalanjäljen kokoa. 

 

Liiketoimintahyöty

Palvelun liiketoiminnallinen tavoite on tarjota Plussa-asiakkaille lisäarvoa tuottavaa tietoa heidän omasta ostoskäyttäytymisestään ja sitouttaa heitä K-ruokakauppojen asiakkaiksi. K-Ostosten käytön vaikutuksia asiakkaan kauppa-asiointiin on tutkittu palvelun julkaisusta lähtien ja yhteys näiden kahden välillä on selkeä – palvelun käyttö korreloi lisääntyneen kauppa-asioinnin kanssa, ja aktiivisten käyttäjien asiointi on kasvanut yli 10 % verrokkiryhmään nähden. 

 

Edellä mainittujen liiketoimintahyötyjen lisäksi K-Ostokset-palvelu on lisännyt K-Ruoka-mobiilisovelluksen päivittäisten latausten määrää jopa yli 50 %. Kaiken kaikkiaan K-Ostokset-palvelun on ottanut käyttöön 100 000 uniikkia Plussa-asiakasta. 

K-Ostoksista on tullut osa Plussa-asiakkaidemme arkipäivää - 60 % palvelun käyttöön ottaneista palaa palvelun pariin. K-Ostosten käyttäjät ovat keskivertoa tiedostavampia kuluttajia. Jopa yli kolmannes käyttäjistä on tutkinut "Juomat"-tuoteryhmän ostoksia. Juomaostosten lisäksi käyttäjiä kiinnostaa "Makeiset"-kategoria. 

 

Palvelun ovat löytäneet kaikenikäiset asiakkaat, ja käyttäjiä löytyy kaikista elämänvaiheista. Analyysimme perusteella käyttäjissä on havaittavissa korostumia, ja etenkin naiset, jotka arvostavat uusia asioita ja haluavat kokeilla palveluja etunenässä, ovat löytäneet palvelun. 

Miten palvelua kehitetään? 

Yhteistyö johtaa huipputuloksiin ja palvelun kehityksen onnistumisen edellytys on ollut huippuammattilaisista koostuva ydintiimi. Tiimin koostaminen aloitettiin syyskuussa 2018 "Future Loyalty" -hackathonissa, johon kutsuimme mukaan data-analytiikkaan ja palvelukehitykseen erikoistuneen 8-bit-sheepin. 8-bit-sheep tarttui haasteeseen “Miten Plussa-asiakkaita voitaisiin palvella entistä paremmin MyData-palvelun avulla?”. Lopulta voittava pitch kiteytyi siihen, miten kestävä muutos kulutustottumuksissa on mahdollista tehdä yksinkertaisella peukalon liikkeellä

Palvelukehitystä ovat tukeneet useat K-ryhmän tiimit IT:stä markkinointiin. K-Ostosten kehityksen ytimessä ovat olleet K-ryhmän design-, ja analytiikkatiimiläisten sekä 8-bit-sheepin lisäksi Reaktorin, Futuricen ja Columbia Roadin ammattilaisia.

 

Tulevaisuus

Uskomme, että ostosdata ja siihen perustuvat palvelut ovat tulevaisuudessa olennainen osa sitä yksilöllistä ja parasta asiakaskokemusta, jota asiakkaamme meiltä toivovat. Haluamme tarjota nykyisille ja tuleville kanta-asiakkaillemme heidän arkeaan tukevan kauppakaverin, joka sujuvoittaa ja helpottaa elämää. Näissä palveluissa vain taivas on rajana.

K-Ostokset on jatkuvasti kehittyvä palvelu, ja kehitystyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Palvelua kehitetään myös jatkuvasti käytettävissä olevan tiedon tarkentumisen myötä. Nyt autamme asiakkaitamme tekemään kotimaisia ja ilmastoystävällisiä valintoja. Tulevaisuudessa voimme toivottavasti auttaa asiakkaitamme voimaan paremmin ja tekemään terveellisempiä valintoja.

"Datan ja teknologian avulla yritykset voivat olla mukana rakentamassa maailmasta parempaa paikkaa. Kun asiakkaat kutsutaan mukaan rakennustöihin, vaikutusmahdollisuudet kasvavat vielä suuremmiksi", sanoo K-ryhmän asiakastietojohtaja Minna Vakkilainen.

Meillä K-ryhmässä on mahdollisuus auttaa 3,5 miljoonaa Plussa-asiakastamme rakentamaan kestävää, hyvinvoivaa ja inspiroivaa tulevaisuutta datan ja teknologian avulla. Matka on alussa ja tulevaisuus näyttää hyvältä.

Palvelu löytyy K-Ruoka-sovelluksesta "Lisää"-välilehdeltä sekä osoitteesta k-ruoka.fi/ostokset.

 

Asiakas: K-ryhmä
Suunnittelu: 8-bit-sheep ja K-ryhmä
Tuotanto: 8-bit-sheep, Reaktor, Futurice, Columbia Road ja K-ryhmä


Tiimi:

 • Asiakasymmärrys ja konseptin suunnittelu:
  • Toni Kauppila (K-ryhmä)
  • Hanna-Reetta Luukkainen (K-ryhmä)
  • Jarno Martikainen (K-ryhmä)
  • Leevi Kokko (8-bit-sheep)
  • Sami Kallinen (8-bit-sheep)
  • Jaakko Ojalehto (8-bit-sheep)
  • Henri Kinnunen (8-bit-sheep)
 • Data-analytiikka:
  • Jarno Martikainen (K-ryhmä)
  • Sami Kallinen (8-bit-sheep)
  • Jaakko Ojalehto (8-bit-sheep)
 • Tuoteomistus ja kehityksen johtaminen:
  • Hanna-Reetta Luukkainen (K-ryhmä)
 • Käyttöliittymäsuunnittelu:
  • Toni Kauppila (K-ryhmä)
 • Palvelukehitys:
  • Jaakko Ojalehto (8-bit-sheep)
  • Henri Kinnunen (8-bit-sheep)
  • Heikki Ahlgren (Reaktor)
  • Anders Nylund (Reaktor)
  • Juuso Pakarinen (Futurice)
  • Jenny Tran (Columbia Road)
 • Viestintä:
  • Anna Inget (K-ryhmä)
Takaisin ylös