Väldime huvide konflikte
Keskos tehakse otsuseid alati tööandja parimates huvides. Väldime olukordi, kus töötaja ja tööandja huvid vastanduvad.

Oma töö käigus on enda huvide või kellegi lähedase huvide esiletõstmine keelatud. Kohtleme oma sõpru ja sugulasi nagu teisi koostööpartnereid ning meie isiklikud suhted koostööpartneritega ei mõjuta meie otsuseid. Teavitame tööandjat kohe tingimustest, mida võidakse pidada huvide konfliktiks, ja arutame üheskoos lahendusi. Me ei osale tegevustes, mis takistavad ausat konkurentsi.

Näide

Te kutsute ettevõtteid tegema suurt hankelepingupakkumist ja üheks pakkujaks on ühele teie perekonnasõbrale kuuluv firma. Te teate, et see sõber on usaldusväärne, kuid teise firma pakkumine oleks teie tööandjale odavam ja tervikuna parem. Millise pakkumise valite? 

Teen valiku oma tööandja parimates huvides ega lase oma isiklikel suhetel otsust mõjutada.
Kuna ma võin olla selle otsuse tegemisel erapoolik, palun oma otsesel juhil minu eest otsustada. Tarnija valik tehakse esitatud pakkumiste põhjal minu tööandja parimates huvides.

To top