Töötleme kliendiinfot ja muid isikuandmeid konfidentsiaalselt
Kliendiinfo ja muud isikuandmed on rangelt konfidentsiaalsed. Seda infot võib koguda ainult seaduslikel alustel ja seadusega sätestatud eesmärkidel.

Keskos järgime isikuandmete kasutamise ja kaitsmise parimaid tavasid ning kohalikke riiklikke seadusi ja muid õigusakte. Isikuandmete asjakohane kasutamine võimaldab hoida kliendi usaldust ja suurendada töö tõhusust.

Planeerime isikuandmete kasutamist ette. Kogume ainult andmekogu jaoks vajalikku teavet. Tagame oma andmekataloogi kantud andmete täpsuse ja hoolitseme selle eest, et andmete kasutamine ei ohustaks andmekataloogi kantud isikute privaatsust. Teavitame andmekataloogi kantud isikuid andmekataloogi olemasolust ja nende õigusest need andmed ise üle vaadata. Konfidentsiaalsete andmetega tegelevad isikud ei tohi enda käsutuses olevaid isikuandmeid avaldada ilma seadusliku aluseta. Ametivõimudel võib olla seaduslik juurdepääsuõigus.

Näide

Teil on kavas saata sõpradele ja sugulastele jõulutervitusi, kuid olete kaotanud aadressiraamatu.
Sellest pole midagi, kuna teate, et paljud neist on teie tööandja kliendid, ja võite otsida vajalikud aadressid töö juures ettevõtte püsiklientide registrist. Kas see on sobiv? 

Kliendiandmete ebaseaduslik avaldamine on keelatud. Kohalikud seadused ja muud õigusaktid, isikuandmete kasutamist puudutavad head tavad ning privaatsuspoliitika keelavad Keskos hoitavate isikuandmefailide kasutamise töötajate poolt isiklikul otstarbel.

To top