Suhtleme läbipaistvalt ja kaitseme Kesko tootemarki
Püüdleme kõigis oma tegevustes hea ettevõtte maine loomise ja Kesko edu kasvatamise suunas. Suhtleme avatult, otse ja ausalt.

Hindame ja kaitseme Kesko tootemarki. Loome tootemargi meie väärtuste, visiooni ja missiooni põhjal.

Turundusteadetes esitame oma toote, teenuse, hinna ja muu kohta täpseid ning ausaid andmeid, hoidudes eksitavate väljendite kasutamisest. Austame kaubamärgikaitse põhimõtteid ja ootame oma partneritelt sedasama.

Meie meediasuhete eest hoolitsevad määratud isikud. Kõik peaksid teadma oma ettevõtte või allüksuse vastutavaid isikuid ja suunama meediaküsimused kompetentsetele vastajatele.

Kesko on börsiettevõte ning seetõttu oleme kohustatud arvestama siseringiinfo valdaja eeskirju ja konfidentsiaalseid ärisaladusi, mida me ei tohi avaldada. Turundusteateid reguleerib Kesko grupi peadirektori heaks kiidetud teabevahetuspoliitika.

Sotsiaalmeedias järgime samu konfidentsiaalsuse ja täpsuse põhimõtteid mis muudes teabevahetustes ja interaktsioonides.

Me ei tegutse kunagi viisil, mis võib kahjustada Kesko mainet või konkurentsiedu.

Näide

Märkate sotsiaalmeedias võistlust, mille turunduses kasutatakse Kesko logo. Kuid tegelikult Kesko ei toeta seda võistlust. Mida teete?

Teavitan Kesko õigusküsimuste osakonda sellest võistlusest. Õigusküsimuste osakond sekkub mis tahes volitamata kaubamärgi kasutusse ja proovib vähendada tarbijate eksitamisohtu. 

To top