Oleme pühendunud ausale konkurentsile
Järgime alati kõigis oma tegevustes kehtivat konkurentsiseadust. Me ei osale tegevustes, mis võivad piirata või takistada toimivat konkurentsi.

Järgime kõigis oma tegevustes kehtivat konkurentsiseadust. Meie tegevused turul põhinevad avatud ja toimival konkurentsil. Toimiv konkurents on kasulik nii Keskole kui ka meie partneritele ja klientidele.

Oleme Keskos teadlikud oma tööd puudutavatest peamistest konkurentsiseaduse põhimõtetest. Näiteks me ei lepi kokku ega aruta hindu, kliente ega muid ärisaladusi Kesko konkurentidega. Me ei osale tegevustes, mille eesmärgiks on või mis võivad piirata või takistada toimivat ja ausat konkurentsi. Mõistame, et lisaks muudele tõsistele tagajärgedele võivad konkurentsiseaduse rikkumised kahjustada Kesko mainet.

Näide

Arutate seminari puhkepausi ajal seminari hüvesid konkurendi esindajaga. Pärast mõningast vestlus muudab esindaja teemat ja väljendab oma pettumust teatud tootemargi toote nõrgenevate müüginäitajate osas. Ta teeb ettepaneku, et te mõlemad peataksite selle populaarse artikli müügi alla teatud hinna. Mida teete?

Saan aru, et konkurendi esindaja pakub välja hinnakartelli, mis piirab konkurentsi väga tõsiste mõjudega. Keeldun kohe ettepanekust ja lahkun. Teavitan oma otsest juhti ja Kesko juriidilist nõustajat teemast, et nad saaksid hinnata, kuidas peaksime olukorrale reageerima. Hinnakartell võib mõlemale poolele kaasa tuua ränki karistusi ja vastutust kahjude eest. Lisaks võib see tõsiselt kahjustada Kesko mainet vastutustundliku ettevõttena. 

To top