Minimeerime oma keskkonnamõju
Keskos on kõik kohustatud töötama keskkonnasäästlikul viisil. Püüame oma tegevusega kaasa aidata kliimamuutuste leevendamisele ja loodusvarade säästlikule kasutamisele.

Keskkonnamõjude haldus on Keskos osa meie igapäevatööst. Kliimamuutuste leevendamine on meie jätkusuutlikkuse tagamise põhiteema. Vähendame heitmeid, rakendades energiasäästlikke lahendusi ning kasutades taastuvaid ja vähese süsihappegaasi eraldusega energiaallikaid.

Kesko soovib koostöös partneritega edendada jätkusuutlikku tootmist ja tarbimist. Arendame ringmajandust koostöös tarnekettide ning veo- ja olmeteenuste pakkujatega. Toote- ja pakendidisain ning taaskasutus on põhitegurid materjalide suurema korduskasutuse saavutamiseks.

Teeme pidevalt koostööd toidutööstuse tarnekettide, veoteenuste pakkujate, K-kaupluste ja kliendisuhtluse kanalitega, et vähendada ja kasutada toidujäätmeid.

Üheskoos tagame, et meie töökohad toimiksid energiasäästlikult.

Loodusvarade säästlik kasutus eeldab, et väldiksime töökohas raiskamist ja sorteeriksime äravisatud materjale nõuetekohaselt.

Näide

Teie töö hõlmab reisimist igal aastal nii riigisiseselt kui ka -väliselt. Millega peaksite arvestama keskkonnasäästlikkuse seisukohalt?

Arvestan keskkonnateguritega kõigi tööalaste reiside puhul. Peamiseks alternatiiviks reisimisele on kaugkoosolekud. Kui koosolek nõuab füüsilist kohalviibimist, siis uurin, kas mul oleks võimalik reisida lendamise asemel keskkonnasõbralikumalt rongiga. Kas teised lähevad samale koosolekule? Kui lähen autoga, võtan teised ka peale, või lähme üheskoos bussi või trammiga. Uurin alati, kas samas asukohas oleks vaja korraldada veel mõni koosolek.

To top