Me ei avalda ärisaladusi
Hoiame saladuses meile tööl usaldatud konfidentsiaalset teavet ettevõtte töö, personali, klientide ja äripartnerite kohta ega avalda seda mittevolitatud pooltele.

Konfidentsiaalse teabe hulka kuuluvad turvakorraldust puudutavad asjad, näiteks toimingud sularahaga, andmeturve, alarmsüsteemid ja hädaolukorra suunised.

Kasutame infosüsteeme ja tarkvara kooskõlas asjakohaste lepingute ja juurdepääsuõigustega. Veendume alati, et konfidentsiaalset või tähtsat teavet ei lähe kaduma ega edastata kolmandatele pooltele. Käsitseme elektroonilisi tööriistu hoolikalt. Töölaua juurest lahkudes ei jäta me mäluseadmeid ega konfidentsiaalset teavet sisaldavaid dokumente nähtavale.

Kesko Oyj, Kesko grupi emaettevõtja, on Nasdaq Helsinki Ltd börsinimekirjas. Keskole ning kõigile Kesko töötajatele ja ametnikele kehtivad igal ajal siseringiinfo valdaja eeskirjad.

Näide

Töötate Kesko ostuosakonnas. Olete ühel õhtul oma lapse lasteaia kevadpeol ja samas linnas oleva konkurendi töötaja küsib teilt Kesko müügitegevuse kohta viimastel nädalatel. Kas avaldate müüginäitajad?

Ei. Ma ei avalda konkurendile müüginäitajaid. Kesko äritegevusega seotud avaldamata äriandmed on konfidentsiaalsed ning ma ei avalda neid kolmandatele osapooltele.

To top