Järgime seadust
Keskos järgime alati kõigis oma tegevustes seadust. Eeldame ka kõigilt oma äripartneritelt seaduse järgimist.

Keskos järgime alati kõigis oma tegevustes seadust ja meie tööpõhimõtteid. Me ei aktsepteeri ühtegi seaduserikkumist ega õhuta või toeta kunagi kedagi kehtivaid seadusi ja eeskirju rikkuma. Olulisemad seadused on need, mis puudutavad töötajate staatust, võrdsust, privaatsust, võitlust altkäemaksu ja muu korruptsiooniga, konkurentsi ja tarbijakaitset, tööohutust, keskkonnakaitset ning tooteohutust. Börsiettevõttena on Kesko allutatud ka väärtpaberituru ning äriühingu hea juhtimise eeskirjadele ja suunistele.

Samuti ei palu me oma äripartneritel või muudel kolmandatel osapooltel teha midagi, mida me ei teeks ise seoses kehtiva seaduse ning Kesko kohustuste, poliitika või põhimõtetega.

Kesko jälgib ja ennetab aktiivselt ühiskondlikke muutusi tihedas koostöös oma huvigruppidega. Teeme koostööd ja peame avatud dialooge valitsusväliste organisatsioonide, ametivõimude ja teiste otsustajatega.

Näide

Töötate Keskos spetsialistina ja teie eriala seaduses on kohe toimumas muudatused. Kuidas selleks valmistute?

Spetsialistina on teie jaoks tähtis olla oma eriala regulatiivsete muudatustega kursis ning veenduda, et meie tegevused vastaksid alati kehtivatele seadustele ja määrustele. Hea viis ajakohasena püsimiseks on osaleda aktiivselt kutseühingutes. See võib võimaldada teil mõjutada sektori ja asjakohaste määruste arengut.

To top