Järgime Kesko reegleid külalislahkuse ja kingituste kohta
Võime teha või vastu võtta mingi isikliku, kuid ainult väikese väärtusega kingituse. See puudutab ka äriga seotud külalislahkust.

Aktsepteeritav külalislahkus või kingitus on juhuslik ning see ei too kummalegi osapoolele kaasa otseseid või kaudseid kohustusi ega tekita vastuteene ootusi. Lubatud kingitus või külalislahkus antakse alati avalikult. Järgime kingituste või külalislahkuse vastuvõtmisel alati organisatsioonide ja ametivõimude väljastatud suuniseid.

On olukordi, kus külalislahkus või kingitus pole kunagi vastuvõetav, näiteks kui toimuvad lepinguläbirääkimised tarnija või teenusepakkujaga.

Otsuseid Kesko grupi võimalike annetusfondide kohta tehakse Kesko Oyj-i iga-aastasel korralisel üldkoosolekul ning Kesko Oyj-i juhatus teeb otsused rahaliste annetuste kohta iga-aastasel korralisel üldkoosolekul antud volituse piires. Me ei tee sularahaannetusi poliitilistele parteidele.

Näide

Põhitarnija kutsub teid seminarile, mis tähendab välisreisi pikaks nädalavahetuseks, kavatsusega arutada teie koostöö arendamist. Tarnija lubab katta kõik teie kulud. Kas lähete seminarile? 

Me ei võta vastu tarnija ega muu partneri külalislahkust või kingitust, mis ei ole väikese väärtusega. Kesko katab alati oma töötajate reisi- ja majutuskulud, isegi kui reisikorraldused teeb tarnija või koostööpartner. Kui mina ja mu otsene juht leiame, et see konverents on minu töökohustuste jaoks tähtis, küsime üksuse juhilt luba minu ärireisiks.

To top