Järgime ettevõttesiseseid määrusi ja Kesko ettevõttesiseseid suuniseid
Järgime kehtivaid väärtpaberituru eeskirju ja Kesko siseringiinfo suuniseid. Väldime väärtpaberiturul kõiki tegevusi, mis võivad vähendada Kesko aktsionäride vara või üldist usaldust väärtpaberiturul.

Kesko Oyj on Nasdaq Helsinki Ltd börsinimekirjas. Meie töötajad peavad käituma väärtpaberiturul laitmatult, et mitte häirida aktsionäride vara arendamist. Kauplemistavad peavad samuti suurendama usaldust Soome väärtpaberiturul.

Siseringiinfo kasutamine ja avaldamine on keelatud. Siseringiinfo on spetsiifiline avaldamata info, mis on otseselt või kaudselt seotud Kesko või selle aktsiaga ja mis tõenäoliselt mõjutaks oluliselt aktsia hinda, kui see avaldatakse.

Siseringiinfo on alati konfidentsiaalne ja selle kuritarvitamine on karistatav haldussanktsioonide, trahvide või vangistusega. Siseringiinfo kasutamise keeld tähendab näiteks seda, et infot omav isik ei tohi kaubelda Kesko aktsiatega, anda sellekohast nõu ega õhutada teisi nende aktsiatega kauplema. Samuti on keelatud või potentsiaalselt karistatav siseringiinfo põhjal eelnevalt väljastatud kauplemiskorralduse muutmine või tühistamine.

Siseringiinfo küsimusi reguleerivad muu hulgas turu kuritarvitamise määrus, Soome väärtpaberiturgude seadused, finantsinspektsiooni suunised ja Nasdaq Helsinki reeglid. Kesko siseringiinfo suunised on kinnitanud Kesko Oyj-i juhatus ning iga Kesko töötaja ja ametnik on nendega seotud.

Näide 

Sain täna tulemuspreemia ja see innustas mind ostma rohkem Kesko aktsiaid. Tegin oma veebipangas ostutellimuse, mis kehtib järgmised 24 tundi. Pangast välja logides sain kohe meili teel teavituse meie siseringiinfo assistendilt, milles oli kirjas, et mind on äsja lisatud uude siseringiinfo nimekirja. Lisaks helistas mulle projektijuht ja andis lisateavet. Minu veebis tehtud ostutellimus ei ole veel kinnitatud. Kas ma saan selle tühistada?

Ei. Kauplemiskorraldust ei saa tühistada. Olete saanud Kesko kohta siseringiinfot ja teile kehtib kauplemispiirang, kuni teie saadud siseringiinfo on avalikustatud või vastav siseringiinfo projekt muutub kehtetuks. Kauplemiskorralduse tühistamine siseringiinfo põhjal võib olla karistatav. Kui vajate abi või nõustamist siseringiinfo küsimustes, võite alati pöörduda Kesko siseringiinfo küsimuste eest vastutava õigusnõuniku poole. 

To top