Töötleme kliendiinfot ja muid isikuandmeid konfidentsiaalselt
Kesko äriparterina järgin isikuandmete kasutamise ja kaitsmise parimaid tavasid ning kohalikke riiklikke seadusi ja muid õigusakte. Isikuandmete asjakohane kasutamine võimaldab mul säilitada kliendi usaldust ja suurendada töö tõhusust.

Planeerin isikuandmete kasutamist ette. Kogun ainult andmekogu jaoks vajalikku teavet. Tagan oma andmekogus olevate andmete täpsuse ja hoolitsen selle eest, et andmete kasutamine ei ohustaks andmekogusse kantud isikute privaatsust. Teavitan andmekogusse kantud isikuid andmekogu olemasolust ja nende õigusest need andmed ise üle vaadata.

Konfidentsiaalsete andmetega tegelevad isikud ei tohi enda käsutuses olevaid isikuandmeid avaldada ilma seadusliku aluseta. Ametivõimudel võib olla seaduslik juurdepääsuõigus.

Näide

Avatud andmete eesmärgil küsib välismaine tarnija võimaluse kohta saada nende võrgukaupluse klientide nimekiri, kes on ostnud ühe nende toodetest. Nad tahaksid analüüsida, millised tarbijad on tootest huvitatud. Kas isiklikku teavet võib avaldada?

Ei. Isiklik teave ei ole avalik. Kliendi isiklikku teavet kasutatakse ainult kliendile andmete kogumisel kirjeldatud eesmärkidel. Selleks võib olla näiteks kaupade toimetamine kliendile või võrgukaupluse turundus.

To top