Oleme pühendunud ausale konkurentsile
Järgin alati kõigis oma tegevustes kehtivat konkurentsiseadust. Ma ei osale tegevustes, mis võivad piirata või takistada toimivat konkurentsi.

Kesko äripartnerina järgin kõigis oma tegevustes kehtivat konkurentsiseadust. Minu tegevused turul põhinevad avatud ja toimival konkurentsil. Toimiv konkurents on kasulik nii tarbija klientidele kui ka kogu kaubandussektorile.

Olen teadlik oma tööd puudutavatest peamistest konkurentsiseaduse põhimõtetest. Näiteks ma ei lepi kokku ega aruta hindu, kliente ega muid ärisaladusi Kesko konkurentidega. Ma ei osale tegevustes, mille eesmärgiks on või mis võivad piirata või takistada toimivat ja ausat konkurentsi. Mõistan, et lisaks muudele tõsistele tagajärgedele võivad konkurentsiseaduse rikkumised tõsiselt Kesko mainet kahjustada.

Näide

Arutate seminari puhkepausi ajal seminari hüvesid Kesko kontaktisiku ja konkurendi esindajaga. Pärast mõningast vestlus muudab esindaja teemat ja väljendab oma pettumust teatud tootemargi toote nõrgenevate müüginäitajate osas. Ta teeb teile ja teie Kesko kontaktisikule ettepaneku sõlmida kokkulepe, mille kohaselt peaksite mõlemad peatama selle populaarse artikli müügi alla teatud hinna. Mida teete?

Saan aru, et see ettepanek on seotud hinnakartelliga, mis piirab konkurentsi väga tõsiste mõjudega. Keeldun kohe ettepanekust ja lahkun. Minu Kesko kontaktisik võtab ühendust Kesko õigusnõunikuga, kes hindab, kuidas peaksime olukorrale reageerima. Hinnakartell võib kõigile pooltele kaasa tuua ränki karistusi ja vastutust kahjude eest. Lisaks võib see tõsiselt kahjustada Kesko mainet vastutustundliku ettevõttena.

To top