Minimeerime oma keskkonnamõju
Töötamine keskkonnasäästlikul viisil on Kesko ja selle äripartnerite ühisel vastutusel. Püüame oma tegevusega kaasa aidata kliimamuutuste leevendamisele ja loodusvarade säästlikule kasutamisele.

Keskkonnamõjude haldus on Keskos osa meie igapäevatööst. Kliimamuutuste leevendamine on Kesko jätkusuutlikkuse tagamise põhiteema. Kesko vähendab heitmeid, rakendades energiasäästlikke lahendusi ning kasutades taastuvaid ja vähese süsihappegaasi eraldusega energiaallikaid.

Kesko soovib koostöös partneritega edendada jätkusuutlikku tootmist ja tarbimist. Arendame ringmajandust koostöös tarnekettide ning veo- ja olmeteenuste pakkujatega. Toote- ja pakendidisain ning taaskasutus on põhitegurid materjalide suurema korduskasutuse saavutamiseks. Teeme pidevalt koostööd toidutööstuse tarnekettide, veoteenuste pakkujate, K-jaekaupluste ja kliendisuhtluse kanalitega, et vähendada ja kasutada toidujäätmeid.

Kesko äripartnerina olen pühendunud negatiivsete keskkonnamõjude minimeerimisele kõigis oma tegevustes. Otsin pidevalt viise, kuidas veelgi rohkem meie keskkonnamõjusid ühiselt vähendada.

Näide

Olete tarnija ja mõtlesite pakkuda üht oma toodetest Keskole nende tooteseeriasse lisamiseks. Milliseid keskkonnategureid tuleks toote puhul arvestada?

Kesko jaoks on oluline, et toodete keskkonnamõjusid võetaks arvesse juba toodete planeerimise käigus. Vältige tarbetu tootepakendi kasutamist ja eelistage taaskasutatavaid materjale nii toodetes kui ka pakendites. Lisaks tahab Kesko aidata klientidel vähendada nende keskkonnamõjusid. Hea teabevahetuse ja selge pakendiinfoga muudame vastutustundlike valikute tegemise kaupluses klientide jaoks lihtsamaks.

To top