Me ei paku ega võta altkäemaksu
Kesko ja selle äripartnerid ei aktsepteeri altkäemaksu mitte mingil kujul. Kesko äripartnerina ma ei luba ega maksa altkäemaksu ja seadusevastaseid makse võimudele ega teistele osapooltele ega aita või soovita kellelgi neid pakkuda või vastu võtta.

Keskol on igasuguse altkäemaksu suhtes nulltolerants. See kehtib ka Kesko äripartnerite tegevuste kohta.

Kesko äripartnerina ma ei luba ega maksa altkäemaksu ja seadusevastaseid makse võimudele või kellelegi teisele eesmärgiga kindlustada ettevõtte äritegevust või selle arengut. Ma ei nõusta, õhuta ega meelita kedagi võtma vastu või pakkuma altkäemaksu otse või kolmandate osapoolte kaudu.

Näide

Olete Kesko äripartner ehitusprojektis, mis puudutab Kesko kauplemiskoha krundi tsoneerimist. Võtate Kesko nimel ühendust tsoneerimise eest vastutava avaliku teenistujaga. Ta palub teie tööandjal osta reklaampinna tema lapse jalgpallimeeskonna väljaandes. Mida teete?

Keeldun palvest, kuna töösuhted ei õigusta sponsorlust. Kõik sponsorlustehingud peavad olema suunatud selgetele ärieesmärkidele. Lisaks võib reklaampinna ostmine tekitada avalikule teenistujale altkäemaksu andmise kahtluse.

To top