Me ei avalda ärisaladusi
Kesko äripartnerina hoian saladuses mulle tööl usaldatud konfidentsiaalset teavet Kesko töö, personali, klientide ja äripartnerite kohta ega avalda või edasta seda mittevolitatud pooltele.

Konfidentsiaalse teabe hulka kuuluvad turvakorraldust puudutavad asjad, näiteks toimingud sularahaga, andmeturve, alarmsüsteemid ja hädaolukorra suunised.

Kasutan infosüsteeme ja tarkvara kooskõlas lepingute ja kasutajaõigustega. Veendun alati, et konfidentsiaalset või tähtsat teavet ei lähe kaduma ega edastata kolmandatele pooltele. Käsitsen oma elektroonilisi tööriistu hoolikalt. Töölaua juurest lahkudes ei jäta ma mäluseadmeid ega konfidentsiaalset teavet sisaldavaid dokumente nähtavale.

Kesko Oyj, Kesko grupi emaettevõtja, on Nasdaq Helsinki Ltd börsinimekirjas. Börsiettevõttena kehtivad Keskole igal ajal siseringiinfo valdaja eeskirjad.

Näide

Kohtate oma lapse lasteaia kevadpeol tuttavat, kes töötab Keskos. Vestluse käigus jõuate tööga seotud teemadeni ja tahaksite küsida, millised on olnud Kesko müügitulemused viimastel nädalatel. Kas tohite seda teha?

Ei tohi. Kesko äritegevusega seotud avaldamata andmed on konfidentsiaalsed ja neid ei tohi avaldada kolmandatele osapooltele.

To top