Järgime seadust
Kesko äripartnerina järgin alati seadust kõigis oma tegevustes. Kesko eeldab sama kõigilt oma äripartneritelt.

Kesko äripartnerina ma ei aktsepteeri ühtegi seaduserikkumist ega õhuta või toeta kunagi kedagi kehtivaid seadusi ja eeskirju rikkuma. Olulisemad seadused on need, mis puudutavad töötajate staatust, võrdsust, privaatsust, võitlust altkäemaksu ja muu korruptsiooniga, konkurentsi ja tarbijakaitset, tööohutust, keskkonnakaitset ning tooteohutust.

Börsiettevõttena on Kesko allutatud ka väärtpaberituru ning äriühingu hea juhtimise määrustele ja suunistele.

Kesko äripartnerina ma ei ärgita ühtegi teist osapoolt tegema midagi, mida ma ei teeks ise seoses seaduse, tavade, põhimõtete või minu kohustustega Kesko ees. Jälgin ja ennetan aktiivselt ühiskondlikke muutusi ning seadusemuudatusi.

Näide

Olete Kesko tarnija ja kuulete, et uus seadus nõuab muudatusi pakendiinfo osas. Sellest tulenevalt ei saa te enam tarnida Kesko tellitud tooteid oma tooteinfoga. Tooteinfo muutmine seadusele vastavaks võib põhjustada tarne hilinemise. Mida teete?

Võtan kohe ühendust oma Kesko kontaktisikuga, et määratleda vajalikud toimingud ja parim viis pakendiinfo muutmiseks seadusele vastavaks.

To top